Đức Long Gia Lai ôm lỗ kỷ lục 920 tỷ đồng năm 2020

Năm 2020, Đức Long Gia Lai lỗ kỷ lục 920 tỷ đồng, khoản vay nợ tài chính chiếm gần 4.000 tỷ đồng, vay từ BIDV, VietinBank, Sacombank, Agribank,…
Doanh thu thuần trong quý 4 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) giảm 7% đạt 688 tỷ đồng do Công ty TNHH Mass Noble Investments điều chỉnh một số chính sách bán hàng trong thời gian đại dịch COVID-19, đồng thời tăng chiết khấu thương mại cho một số khách hàng truyền thống.
Doanh thu tài chính có tăng 53% ở mức 63 tỷ đồng, song, chi phí tài chính cũng tăng gấp 4 lần lên 492 tỷ đồng do phát sinh lỗ từ chuyển nhượng thoái vốn một số lĩnh vực kém hiệu quả và trích lập dự phòng đầu tư tài chính, đồng thời lãi vay phát sinh trong kỳ không được vốn hoá vào công trình mà ghi nhận chi phí tài chính.
Duc Long Gia Lai om lo ky luc 920 ty dong nam 2020
 DLG lỗ khủng trong năm 2020.
Dù có cắt giảm các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng DLG vẫn báo lỗ 372 tỷ đồng trong quý 4, cùng kỳ có lãi gần 12 tỷ đồng.
Luỹ kế cả năm, DLG báo lãi gộp giảm 31% về 364 tỷ đồng, chi phí tài chính khá cao chiếm 817 tỷ đồng nên Công ty báo lỗ 920 tỷ đồng. Đây là mức lỗ kỷ lục của công ty.
Đáng nói dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của DLG đã dương 260 tỷ đồng, tuy vậy lưu chuyển thuần trong kỳ ghi âm 57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 98 tỷ đồng.
Tại ngày 31/12, nợ phải trả tăng 10% so đầu năm lên mức 5.652 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất gần đạt 4.000 tỷ đồng, chủ yếu từ các ngân hàng như BIDV, VietinBank, Sacombank, Agribank... phần nhỏ từ cá nhân và doanh nghiệp khác.
Tổng tài sản giảm 6% so đầu năm về còn 8.154 tỷ đồng, trong đó tiền và khoản tương đương tiền giảm 60 tỷ đồng, công ty cũng không còn ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN