GAS báo lợi nhuận quý 3 giảm nhưng đã phục hồi hơn so với quý 2

Lợi nhuận sau thuế của GAS giảm gần 30% về còn 2.023 tỷ đồng trong quý 3, nhưng đã cải thiện hơn nhiều so với quý 2 sau khi giá dầu phục hồi.
Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu thuần giảm hơn 16% so với cùng kỳ về mức 15.937 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng giảm về mức 18.2% (cùng kỳ là 22.7%). 

Mặc dù tổng các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm đáng kể (36%, tương đương giảm 276 tỷ đồng), tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của GAS vẫn giảm gần 30% về còn 2.023 tỷ đồng.

Tuy nhiên, có thể thấy thấy lợi nhuận quý 3 cải thiện so với mức 1.714 tỷ của quý 2 sau khi giá dầu phục hồi.
GAS bao loi nhuan quy 3 giam nhung da phuc hoi hon so voi quy 2
 

Theo GAS, các chỉ tiêu tài chính thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu do sản lượng khí thương phẩm giảm khoảng 10%, giá dầu Brent trung bình giảm 39%, giá dầu FO trung bình giảm 40%, giá trung bình của LPG cũng giảm 10%. 

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của GAS ở mức 48.625 tỷ đồng, giảm 16% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng giảm 31% về mức 6.129 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN