FLC Faros triệu tập họp bất thường nhằm bổ sung nhân sự

FLC Faros triệu tập phiên họp bất thường này trong bổi cảnh công ty vẫn chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dù đã quá hạn chót vào ngày 30/6.
CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) thông báo ngày 15/8 sẽ chốt danh sách cổ đông để tham gia ĐHĐCĐ bất thường. 
Nội dung cuộc họp là bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền. Ngày chốt danh sách để tham gia cuộc họp bất thường này là ngày 15/8 tới đây.
Được biết, FLC Faros triệu tập phiên họp bất thường này trong bổi cảnh công ty vẫn chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dù đã quá hạn chót vào ngày 30/6.
FLC Faros trieu tap hop bat thuong nham bo sung nhan su
 
Giải trình về vấn đề này, FLC Faros cho biết báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty chưa được phát hành là do công ty chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách các đơn vị được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.
Do vậy, công ty chưa chuẩn bị được đầy đủ tài liệu họp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo quy định.
FLC Faros cũng cam kết “ngay sau khi chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp trình ĐHĐCĐ xem xét, công ty sẽ triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 trong thời hạn sớm nhất”.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN