FLC được lên UPCoM ngày 3/3 nhưng lại bị đình chỉ giao dịch

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ được đăng ký giao dịch tại UPCoM vào ngày 3/3 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 3.500 đồng/cp. Cùng ngày này, HNX quyết định đưa cổ phiếu FLC vào diện đình chỉ giao dịch.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về việc tiếp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC.
HNX cho biết sau khi bị HoSE hủy niêm yết, trong trường hợp CTCP Tập đoàn FLC vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng thì cổ phiếu FLC sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 133 Nghị định số 155/2020 của Chính phủ.
FLC duoc len UPCoM ngay 3/3 nhung lai bi dinh chi giao dich
 FLC vẫn chưa thể giao dịch trên UPCoM.
Tuy nhiên, theo điểm đ khoản 1 Điều 36 Quy chế đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam quy định trường hợp cổ phiếu đăng ký giao dịch bị đình chỉ giao dịch bao gồm: "Tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, hoặc là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do SGDCK hoặc UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP".
Trên cơ sở đó, ngày 24/2, HNX ban hành Quyết định số 78/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC. Theo đó, gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ được đăng ký giao dịch tại UPCoM vào ngày 3/3 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 3.500 đồng/cp.
Cùng thông báo, HNX quyết định đưa cổ phiếu FLC vào diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 3/3.
Trước đó, ngày 13/2, HoSE đã ra quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cp FLC do Công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
Ngày 22/2, VSD đã dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán FLC từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường UPCoM. Do vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng, nên cổ phiếu FLC vẫn được HNX chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN