Gas Petrolimex lên kế hoạch lãi tăng nhẹ 5% lên 168 tỷ đồng

HĐQT Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC) mới công bố Nghị quyết về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
Công ty dự kiến tổng doanh thu năm 2023 đạt 4.154 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế hợp nhất kỳ vọng đạt 168 tỷ đồng, tăng 5%. Cổ tức dự kiến tối thiểu 12% vốn điều lệ, bằng với kế hoạch năm 2022.
Được biết năm 2022, Công ty đạt tổng cộng 4.089 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đi ngang 160 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ lên 126,6 tỷ đồng.
Gas Petrolimex len ke hoach lai tang nhe 5% len 168 ty dong
 PGC lên kế hoạch lãi tăng nhẹ năm nay.
Công ty giải trình nguyên nhân giúp lợi nhuận tăng nhẹ nhờ do quý 4/2021, nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực sau đại dịch Covid-19.
Trong khi đó, quý 4/2022, nền kinh tế Việt Nam về cơ bản đã ổn định, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần chuyển sang trạng thái bình thường mới, chính vì vậy, hiệu quả lãi gộp và lợi nhuận quý cuối của Tổng công ty đã được cải thiện và gia tăng so với cùng kỳ năm 2021.
Đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của công ty ghi nhận mức 2.521 tỷ đồng trong đó một nửa là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (bao gồm 1.256 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn).
Nợ phải trả tăng 10% so với đầu kỳ, đạt 1.714 tỷ (gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu) trong đó 1.012 tỷ đồng là vay nợ tài chính ngắn hạn.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN