DXS báo lãi ròng quý 3 giảm 46%, sắp phát hành 53 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Với lợi nhuận gộp sụt giảm cộng thêm lỗ từ hoạt động tài chính nên lợi nhuận ròng quý 3 của DXS giảm 46% so cùng kỳ, còn 169 tỷ đồng.
CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, DXS) báo doanh thu trong quý 3 giảm 6%, còn hơn 894 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu dịch vụ bất động sản giảm đến 44%, còn 463 tỷ đồng.
Trong khi doanh thu từ bán căn hộ, nhà phố và đất nền gấp 3,1 lần cùng kỳ, đạt gần 417 tỷ đồng.
Tuy nhiên, giá vốn tăng 48% so với cùng kỳ, lên gần 358 tỷ đồng chủ yếu do giá vốn bán căn hộ, nhà phố, đất nền tăng mạnh (gấp 2,8 lần) khiến lợi nhuận gộp giảm 25%, còn hơn 536 tỷ đồng.
Hơn nữa, DXS lỗ hơn 8 tỷ đồng từ hoạt động tài chính chủ yếu do chi phí lãi vay vượt lãi tiền gửi.
Với lợi nhuận gộp sụt giảm cộng thêm lỗ từ hoạt động tài chính nên lợi nhuận ròng quý 3 của DXS giảm 46% so cùng kỳ, còn 169 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo Công ty cho hay giãn cách xã hội kéo dài liên tục nhiều tháng do dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh và bán hàng, khiến lợi nhuận ròng giảm mạnh.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, DXS ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.022 tỷ đồng, tăng 59% so cùng kỳ, nhưng lãi ròng chỉ tăng nhẹ 5%, đạt gần 568 tỷ đồng chủ yếu do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu và lợi nhuận khác giảm mạnh 68%.
DXS bao lai rong quy 3 giam 46%, sap phat hanh 53 trieu co phieu tra co tuc
 
Tính đến cuối quý 3, quy mô tổng tài sản của DXS đạt hơn 16.670 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 68% tổng tài sản, giá trị gần 9.915 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.
Nợ phải trả hơn 6.928 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm chủ yếu do phải trả ngắn hạn khác tăng 40%, lên hơn 4,322 tỷ đồng (chiếm 62% nợ phải trả) và nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 57%, lên gần 992 tỷ đồng.
Phát hành hơn 53 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng
Mới đây, Đất Xanh Services lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 27/11/2021 tới đây. Và thời gian lấy ý kiến sẽ kết thúc vào 8/12/2021. Nội dung lấy ý kiến cũng được Đất Xanh Services công bố.
Cụ thể, Đất Xanh Services trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020. Tỷ lệ phát hành 1.000:66, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận về 66 cổ phiếu mới.
Như vậy với hơn 358,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đất Xanh Services sẽ phát hành khoảng 23,64 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 236 tỷ đồng.
Đồng thời Đất Xanh Services cũng trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1.000:84, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 84 cổ phiếu mới.
Như vậy với hơn 358,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đất Xanh Services sẽ phát hành khoảng 30 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 300 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2020.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN