DLG báo lãi gần 5 tỷ đồng trong quý 3, giảm hơn 500 tỷ đồng nợ vay

Dù có lãi trở lại trong 3 quý trở lại đây, Đức Long Gia Lai vẫn lỗ lũy kế 838 tỷ đồng tại thời điểm 30/9.
Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) công bố BCTC hợp nhất quý 3 với doanh thu giảm 17% xuống 395 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp 75 tỷ đồng, giảm 35%.
Theo giải trình, dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ 4 tại Việt Nam khốc liệt ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, một số ngành nghề tạm ngưng hoạt động khiến doanh thu giảm.
Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 32 tỷ lên 105 tỷ đồng do điều chỉnh lãi suất cho vay theo thị trường và lãi từ thoái vốn công ty con. Chi phí quản lý cũng tăng 17% lên 131 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm mạnh từ 261 tỷ đồng xuống 58 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước phải trích lập nợ phải thu khó đòi lớn.
Dù vậy, doanh nghiệp vẫn bị lỗ thuần hoạt động kinh doanh 14 tỷ đồng, cải thiện so với con số lỗ 229 tỷ cùng kỳ năm trước.
DLG bao lai gan 5 ty dong trong quy 3, giam hon 500 ty dong no vay
 
Tuy nhiên, chi phí thuế thu nhập hoãn lại giảm 39,3 tỷ đồng do loại trừ khoản hoàn nhập trích lập dự phòng đầu tư tài chính công ty mẹ và các công ty con thoái vốn trong kỳ, hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi tại các công ty con giảm.
Nhờ vậy, Đức Long Gia Lai báo lãi ròng ở mức 4,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 240 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, DLG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.297 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cùng kỳ. Khấu trừ phí và thuế, Công ty báo lãi ròng 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ sâu tới 550 tỷ đồng.
Dù có lãi trở lại trong 3 quý trở lại đây, Đức Long Gia Lai vẫn lỗ lũy kế 838 tỷ đồng tại thời điểm 30/9.
Đáng kể, doanh nghiệp giảm hơn 500 tỷ đồng nợ vay dài hạn so với đầu năm xuống 2.063 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn ở mức 1.395 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất của DLG có thể kể đến là BIDV với gần 1.680 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, cổ phiếu DLG đã tăng mạnh qua lên mức 7.400 đồng/cp với nhiều phiên tăng trần cùng thanh khoản sôi động đạt hơn 10 triệu đơn vị/phiên. Tính riêng trong 3 tháng qua, cổ phiếu DLG đã tăng tới 146,7% và đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/11 đứng tại mức giá 7.400 đồng/cp. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN