DRH Holdings lần đầu báo lỗ gần 2 tỷ đồng trong 5 năm trở lại đây

Dòng tiền kinh doanh trong kỳ của công ty âm hơn 45 tỷ đồng, trong khi con số cùng kỳ ghi chỉ âm 8 tỷ đồng.
CTCP DRH Holdings (DRH) công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 4 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ, doanh thu quý này đến chủ yếu từ mảng bất động sản.
Giá vốn bán hàng giảm mạnh từ hơn 5,6 tỷ đồng về còn 3 tỷ đồng giúp lãi gộp tăng 63% lên hơn 1 tỷ đồng.
DRH tiếp tục có khoản lãi hơn 14 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết là CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, KSB). Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm so với cùng kỳ.
DRH Holdings lan dau bao lo gan 2 ty dong trong 5 nam tro lai day
 
Tuy vậy, DRH báo lỗ hơn 1,8 tỷ đồng trong quý 2 này, trong khi cùng kỳ có lãi đến 20 tỷ đồng, đây là mức lỗ đầu tiên trong 5 năm trở lại đây. Luỹ kế 6 tháng, DRH có lãi ròng gần 4,5 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng thì DRH Holdings còn cách rất xa mục tiêu đặt ra.
Tổng tài sản của DRH tại ngày 30/6 hơn 2.554 tỷ đồng, trong đó, tiền và tương đương tiền giảm từ 53 tỷ về hơn 22 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Hàng tồn kho ghi nhận hơn 860 tỷ đồng, toàn bộ là bất động sản dở dang.
Tính đến cuối kỳ, nợ phải trả hơn 1.704 tỷ đồng, chiếm 66% tổng tài sản, gấp gần 2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, tổng dư nợ đi vay gần 427 tỷ đồng.
Mặt khác, dòng tiền kinh doanh trong kỳ của công ty âm hơn 45 tỷ đồng, trong khi con số cùng kỳ ghi chỉ âm 8 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN