Doanh thu của VHC luỹ kế 5 tháng tăng đến 90%

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn đạt 6.433 tỷ đồng doanh thu, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. 
CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 5 với tổng doanh thu đạt 1.509 tỷ đồng, tăng 96% so với tháng 5/2021.
Trong đó, doanh thu mảng cá tra chiếm tỷ trọng lớn nhất (69%), tương đương 1.036 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Đóng góp lớn thứ hai trong cơ cấu doanh thu đến từ sản phẩm phụ với 255 tỷ, tăng vọt 73% so với tháng 5/2021.
Doanh thu cua VHC luy ke 5 thang tang den 90%
 
Về thị trường, Mỹ là thị trường chủ lực của Vĩnh Hoàn với 812 tỷ đồng doanh thu tháng 5, chiếm gần 54% tổng doanh thu và tăng trưởng tới 157% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường Việt Nam ghi nhận sự tốc độ tăng trưởng doanh thu gấp đôi cùng kỳ lên 256 tỷ đồng. Thị trường EU tăng 52% lên 194 tỷ. Thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 8,8% còn lại là doanh thu từ các thị trường khác (xấp xỉ 7,6%).
Luỹ kế 5 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn đạt 6.433 tỷ đồng doanh thu, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu tăng đột biến trong bối cảnh giá cá tra tăng mạnh cùng với nhu cầu tăng cao.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN