Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan thua lỗ gần 10 tỷ đồng sau 6 năm

Doanh thu bất động sản giảm mạnh khiến CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) của bà Nguyễn Thị Như Loan lỗ trong quý 4/2022, đánh dấu mức lỗ đầu tiên trong 6 năm qua.
Quý 4/2022, doanh thu thuần hợp nhất của QCG đạt 97 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là doanh thu bất động sản giảm mạnh 90%, chỉ đạt 19 tỷ đồng. 
Lợi nhuận gộp theo đó cũng giảm 46% về 34 tỷ đồng. Ngoài ra, QCG còn phải gánh chịu sự gia tăng của các loại chi phí: chi phí tài chính 28 tỷ đồng, gấp 2,5 lần; chi phí bán hàng 13 tỷ đồng, tăng 2,3 lần và khoản lỗ khác 3,5 tỷ đồng.
Kết quả, công ty của đại gia Nguyễn Thị Như Loan lỗ trước thuế 16 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 30 tỷ đồng), lỗ sau thuế 9,6 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 32 tỷ đồng). Đây là quý lỗ sau thuế đầu tiên của QCG sau 6 năm. 
Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của QCG đạt 1.274 tỷ đồng, tăng 21% nhưng lợi nhuận gộp đạt giảm 40% về 137 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí và thuế, QCG báo lãi ròng giảm 51% còn 34 tỷ đồng, là năm lãi thấp nhấp trong vòng 7 năm qua.
Năm 2022, QCG đặt mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 6% mục tiêu doanh thu nhưng chỉ hoàn thành 44% mục tiêu lợi nhuận.
Quoc Cuong Gia Lai cua ba Nguyen Thi Nhu Loan thua lo gan 10 ty dong sau 6 nam
 QCG lỗ 9,6 tỷ đồng trong quý 4/2022.
Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của QCG đạt 9.949 tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm đến 72% tổng tài sản đạt 7.230 tỷ đồng. Các khoản phải thu cũng có giá trị lớn chiếm 677 tỷ đồng. 
Nợ phải trả tại thời điểm này đạt 5.608 tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 34%, còn 366 tỷ đồng. Nợ vay cũng giảm 8%, đạt 416 tỷ đồng.
Năm 2022, Quốc Cường Gia Lai liên tiếp dính nhiều bê bối về tài chính, như ngày 6/6/2022, Quốc Cường Gia Lai nhận quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính cho kỳ thanh tra thuế năm 2019-2020.
Theo đó, Quốc Cường Gia Lai (QCG) bị truy thu 1,4 tỷ đồng tiền thuế và tiền chậm nộp thuế, tiền phạt hành chính là 886 triệu tổng. Tổng cộng, doanh nghiệp này bị xử phạt và truy thu khoảng 2,3 tỷ đồng tiền thuế.
Trước đó ít ngày, Quốc Cường Gia Lai cũng bị 3 cổ đông khiếu nại, gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng và Văn phòng Quốc hội kiến nghị thực hiện kiểm tra, thanh tra thuế đối với QCG để đảm bảo quyền lợi các cổ đông, cũng như đảm bảo việc nộp thuế của doanh nghiệp này được thực hiện đầy đủ.
Bên cạnh đó, Quốc Cường Gia Lai cũng dính dáng đến những vụ việc sai phạm về đất đai của một số quan chức cấp cao ở TP.HCM, cũng như lùm xùm trong vài dự án bất động sản đắp chiếu kéo dài, gây lãng phí.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN