Chứng khoán ngày 2/2: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 2/2.

Khuyến nghị phù hợp DXG với giá mục tiêu 16.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) báo cáo KQKD quý 4/2022 với doanh thu thuần giảm 57% YoY đạt 984 tỷ đồng do doanh thu thấp cho cả mảng dịch vụ môi giới và phát triển BĐS.

VCSC cho rằng HĐKD thấp của mảng dịch vụ môi giới là do giao dịch BĐS yếu đi trong bối cảnh ngành BĐS hiện tại đang phải đối mặt với những thách thức. Trong khi đó, số lượng căn bàn giao trong quý 4/2022 thấp hơn dự kiến đã ảnh hưởng đến mảng phát triển BĐS.

Ngoài ra, DXG ghi nhận chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp cao là 698 tỷ đồng - tương đương 71% doanh thu quý 4/2022 - chủ yếu do chi phí dự phòng cao 277 tỷ đồng trong quý. Do đó, DXG ghi nhận lỗ từ HĐKD 264 tỷ đồng và lỗ ròng 408 tỷ đồng trong quý 4/2022 so với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 275 tỷ đồng trong quý 4/2021.

Trong cả năm 2022, doanh thu thuần của DXG giảm 45% YoY đạt 5,6 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 87% YoY đạt 149 tỷ đồng. Do lợi nhuận cả năm 2022 của DXG thấp hơn kỳ vọng, VCSC cho rằng có rủi ro giảm đối với dự báo cho năm 2023 như đã nêu trong Báo cáo cập nhật gần nhất ngày 05/12/2022, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Tính đến cuối năm 2022, tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm tiền gửi ngắn hạn) của DXG là 1 nghìn tỷ đồng so với 3 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2021. Tổng nợ vay của công ty là 5,8 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2022 (+29% YoY). Do đó, tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu của DXG tăng lên 33,3% vào cuối năm 2022 so với 10,9% vào cuối năm 2021.

Chung khoan ngay 2/2: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 2/2?

Khuyến nghị mua GAS với giá mục tiêu 135.800 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Khí Việt Nam (GAS) công bố kết quả LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2022 đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+65% YoY) do sản lượng khí đầu ra tăng 27% YoY (theo ước tính) và thu nhập lãi cao hơn 61% YoY bù đắp cho mức giảm 15% YoY trong giá dầu nhiên liệu (FO) bình quân – thước đo tiêu chuẩn cho giá khí đốt của Việt Nam.

Trong cả năm 2022, GAS ghi nhận doanh thu đạt 100,7 nghìn tỷ đồng (+28% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 14,8 nghìn tỷ đồng (+71% YoY) nhờ giá khí đầu ra tăng mạnh và sản lượng khí phục hồi. Đối với giá khí, giá FO trung bình tăng 25,9% YoY và giá khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trung bình tăng 15,2% YoY trong năm 2022.

Về nhu cầu khí, VCSC ước tính sản lượng khí tăng 8,5% YoY đạt 7.700 triệu m3 - tương đương 96% dự báo cả năm. VCSC cho rằng sản lượng khí đầu ra tăng là do nhu cầu khí phục hồi của các nhà máy điện/nhà sản xuất phân bón/khu công nghiệp lần lượt là 8,7%/5,0%/5,0% YoY, từ mức nền thấp do ảnh hưởng của COVID-19 vào năm 2021.

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 lần lượt hoàn thành 110% và 106% dự báo cả năm và tốt hơn một chút so với kỳ vọng. Tuy nhiên, VCSC cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo LNST năm 2023.

VCSC cho rằng sản lượng khí năm 2023 có thể thấp hơn so với dự báo trước đó do hoạt động sản xuất có khả năng yếu hơn ảnh hưởng đến mức tiêu thụ khí từ các nhà máy điện và công ty công nghiệp.

Khuyến nghị mua PPC với giá mục tiêu 16.700 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố KQKD quý 4/2022 tích cực với doanh thu đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+202% YoY) và LNST báo cáo đạt 69 tỷ đồng so với mức lỗ 7 tỷ đồng trong quý 4/2021.

VCSC cho rằng LNST quý 4/2022 tích cực là nhờ sản lượng điện thương phẩm đạt 828 triệu kWh (+144% YoY) và giá bán trung bình (ASP) tăng đạt 1.903 đồng/kWh (+53% YoY) cũng như chi phí bảo dưỡng giảm so với cùng kỳ. Những yếu tố này bù đắp cho thu nhập cổ tức giảm và chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

KQKD năm 2022 phù hợp với dự báo cả năm 2022, với doanh thu đạt 5,1 nghìn tỷ đồng (+32% YoY) và LNST báo cáo đạt 373 tỷ đồng (+72% YoY), lần lượt hoàn thành 100% và 102% dự báo cả năm.

VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST năm 2023. VCSC dự phóng LNST năm 2023 của PPC sẽ tăng khoảng 50% YoY do tổ máy phát điện S6 dự kiến đi vào vận hành vào giữa năm 2023, sẽ giúp sản lượng điện thương phẩm của công ty phục hồi 48% YoY.

LNST năm 2022 của các công ty liên kết của PPC thấp hơn dự báo, tuy nhiên, VCSC cho rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến giả định thu nhập cổ tức năm 2023.

VCSC kỳ vọng DPS của HND sẽ đạt 1.200 đồng trong năm 2022 so với 800 đồng trong năm 2021 do LNST năm 2022 của HND đã tăng 25% YoY. Dự báo DPS của QTP sẽ đạt 1.600 đồng trong năm 2022, đi ngang so với năm 2021.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN