DHC muốn nâng kế hoạch lợi nhuận lên 450 tỷ đồng cho năm nay

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày chốt danh sách cổ đông là 29/11.
Theo đó, Công ty dự kiến nâng kế hoạch doanh thu thuần tăng 8,6% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng tăng thêm 300 tỷ đồng lên 3.800 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 12,8% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng tăng thêm 51 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.045 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 389 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 51% và 64% so với cùng kỳ.
DHC muon nang ke hoach loi nhuan len 450 ty dong cho nam nay
 
Nếu xét theo kế hoạch mới điều chỉnh năm 2021 với doanh thu là 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm 2021, Công ty hoàn thành được 86,5% kế hoạch lợi nhuận năm.
Ngoài ra, Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2021 từ 35% lên 50%, cổ tức có thể chia bằng tiền hoặc/và cổ phiếu.
Bên cạnh đó, Công ty trình cổ đông kế hoạch đầu tư công ty sản xuất giấy với vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Trong đó, DHC sở hữu trên 95% vốn điều lệ, bắt đầu triển khai từ năm 2022, thời gian xây dựng dự kiến 3 năm và hoàn thành năm 2025.
Được biết công ty sản xuất giấy ở đây là nhà máy Giao Long 3, nhà máy này có thể là động lực chính cho triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty vì công suất hiện tại của DHC đã vận hành 100% công suất.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN