Sudico lại hoãn trả cổ tức 2016 và 2017 tới tận cuối 2022 dù kinh doanh đã khởi sắc

Sudico thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 và 2017 từ 31/12/2021 đến tận sau đó 1 năm là 30/12/2022.
CTCP Đầu tư Phát triển và KCN Sông Đà (Sudico, HoSE: SJS) lại vừa có quyết định thay đổi thời gian chi trả cổ tức từ năm 2016 và 2017 bằng tiền mặt.
Theo đó, Sudico thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 và 2017 từ 31/12/2021 đến tận sau đó 1 năm là 30/12/2022.
Sudico còn cho biết, trong trường hợp công ty thu xếp được nguồn tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT uỷ quyền Tổng giám đốc xem xét thực hiện thanh toán số cổ tức này sớm hơn thời gian trên. 
Trước đó, Sudico đã nhiều lần hoãn trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% và năm 2017 cũng tỷ lệ 10% với nguyên nhân là nguồn tiền để chi trả cổ tức chủ yếu từ nguồn thu tại dự án khu đô thị mới Nam An Khánh và các dự án khác là 285,5 tỷ đồng. Do các đối tác chậm trễ thanh toán, dẫn đến công ty bị thiếu hụt nguồn vốn để chi trả cổ tức cho cổ đông.
Sudico lai hoan tra co tuc 2016 va 2017 toi tan cuoi 2022 du kinh doanh da khoi sac
Khu đô thị mới Nam An Khánh của Sudico 
Đại hội đồng cổ đông Sudico từng thông qua phương án trả cổ tức 10% bằng tiền năm 2016 là hơn 99 tỷ đồng, năm 2017, 2018 và 2019 là 113,89 tỷ đồng. Còn trả ngân sách thành phố là do công ty được giao thực hiện xây dựng và bán các căn hộ thuộc đơn nguyên 3 của toà nhà CT9, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì và phần lợi nhuận thu được phải nộp lại ngân sách nhà nước và công ty đã tạm tính phần lợi nhuận phải nộp lại là hơn 13 tỷ đồng.
Trước việc chậm trả cổ tức của Sudico, năm 2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở Sudico về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt lần thứ 5.
Theo đó, Sở nhắc nhở Sudico nghiêm túc thực hiện các quy định về quản trị Công ty. Bên cạnh đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, SJS thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ là 10% và chốt danh sách cổ đông vào ngày 6/5/2019.
Trong khi đó, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên. Như vậy, SJS đã chậm trễ việc chia trả cổ tức năm 2016 và 2017 so với quy định.
Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Sở nhắc nhở Sudico nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.
Về tình hình kinh doanh, 9 tháng 2021, Sudico ghi nhận lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng, tăng 54% so cùng kỳ. Tại thời điểm cuối quý 3/2021, Sudico ghi nhận gần 62 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong khi vay nợ tài chính ngắn hạn ở mức 524 tỷ đồng và không vay nợ dài hạn.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN