Đạm Hà Bắc lỗ luỹ kế hơn 5.000 tỷ đồng, vốn âm 2.400 tỷ đồng

Tổng lỗ lũy kế chưa phân phối của Đạm Hà Bắc đến 30/6 lên 5.162 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 2.393 tỷ đồng.
 
Trong quý 2/2021, CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB) ghi nhận doanh thu thuần tăng 31% so với cùng kỳ lên 873 tỷ đồng.
Chi phí vốn chỉ tăng 2,7% nên lợi nhuận gộp đạt gần 136 tỷ đồng, cải thiện rõ rệt so với số lỗ gộp hơn 50 tỷ đồng cùng kỳ.
Doanh thu tải chính đạt 18 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so cùng kỳ, trong khi đó chi phí tài chính chủ yếu là khoản chi trả lãi vay tăng lên 253 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10,6 tỷ đồng lên trên 40 tỷ đồng.
Dam Ha Bac lo luy ke hon 5.000 ty dong, von am 2.400 ty dong
Vốn chủ sỡ hữu của Đạm Hà Bắc tiếp tục ghi âm.
Những nguyên nhân trên dẫn đến việc Đạm Hà Bắc tiếp tục ghi lỗ hơn 167 tỷ đồng, tuy vậy con số này đã giảm lỗ một nửa so với quý 2 năm ngoái.
Lũy kế bán niên, Đạm Hà Bắc đạt 1.867 tỷ đồng doanh thu, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ hết chi phí, công ty báo lỗ gần 415 tỷ đồng trong nửa đầu năm, giảm lỗ được khoảng 278 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Tổng lỗ lũy kế chưa phân phối đến 30/6 lên 5.162 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 2.393 tỷ đồng.
Đạm Hà Bắc còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.593 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 4.047 tỷ đồng tại ngày 30/6.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN