Chốt xong cấn trừ nợ, HAGL Agrico chỉ còn nợ Thagrico 1.265 tỷ

Ngày 31/7, HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) đã thống nhất cấn trừ công nợ giữa HAGL Agrico và CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico).
Theo đó, HAGL Agrico và Thagrico sẽ cấn trừ công nợ đối với số tiền đã chuyển nhượng 4 công ty con gồm Công ty TNHH MTV An Đông Mia, Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh, CTCP Hoàng Anh Đắk Lắk và Công ty TNHH MTV Bò sữa Tây Nguyên.
Cụ thể, công nợ HAGL Agrico phải trả Thagrico tính đến ngày 30/6/2021 gần 7.296 tỷ đồng. Còn công nợ Thagrico phải trả HALG Agrico mua 4 công ty tính đến ngày 30/6/2021 là 6.030 tỷ đồng.
Như vậy, số tiền mà Thagrico còn nợ 6.030 tỷ sẽ được cấn trừ vào khoản tiền mà HAGL Agrico đang nợ là 7.296 tỷ. Sau khi cấn trừ, HAGL Agrico còn nợ Thagrico là 1.265 tỷ đồng. 
Chot xong can tru no, HAGL Agrico chi con no Thagrico 1.265 ty
  Sau khi cấn trừ, HAGL Agrico còn nợ Thagrico là 1.265 tỷ đồng. 
Trước đó, Thagrico đã mua 4 công ty từ HAGL Agrico với giá 9.095 tỷ đồng, trong đó số tiền nhận nợ thay (nợ kế thừa) là 2.595 tỷ đồng. Số tiền Thagrico phải thanh toán cho HAGL Agrico là 6.500 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng đến hạn và chi cho hoạt động đầu tư. 
Tính đến nay, Thagrico đã thanh toán khoảng 470 tỷ đồng, số tiền Thagrico còn nợ lại là 6.030 tỷ đồng sẽ được cấn trừ vào khoản tiền HNG đang nợ Thagrico 7.296 tỷ đồng.
Thagrico cho biết  sẽ tiếp tục cam kết cho HAGL Agrico vay thêm 600 tỷ đồng để chi cho hoạt động đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và trồng mới trong năm 2021 này.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN