Công ty chứng khoán đầu tiên báo lãi sụt giảm 65% trong quý 3

CTCP Chứng khoán Thành Công (TCI) là công ty chứng khoán đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022 với mức lãi sụt giảm mạnh 65%.
 
Doanh thu quý 3 của TCI đạt gần 44 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2021. Hầu hết doanh thu các mảng đều giảm mạnh, trong đó:
Mảng tự doanh chứng khoán giảm tới gần 64% so với quý 3/2021 còn 8,8 tỷ đồng, doanh thu mảng môi giới chứng khoán giảm 59% còn 5,3 tỷ, thu từ bảo lãnh, phát hành chứng khoán giảm 30% còn 8,5 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, TCI ghi nhận lỗ 5,7 tỷ đồng với mảng tự doanh, tăng mạnh so với mức lỗ 3 tỷ cùng kỳ năm 2021, chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính thông qua lãi lỗ cũng tăng gấp đôi lên mức 5,7 tỷ đồng.
Cong ty chung khoan dau tien bao lai sut giam 65% trong quy 3
 
Ngược lại, các khoản chi phí dự phòng và chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 6,7 tỷ và 5,7 tỷ đồng.
Khấu trừ các khoản thuế phí, Chứng khoán Thành Công báo lợi nhuận trước thuế quý 3/2022 đạt gần 16,8 tỷ đồng, giảm gần 67% so với cùng kỳ năm 2021, lãi sau thuế thu về 14 tỷ đồng, giảm 65%.
Giải trình nguyên nhân hoạt động kinh doanh giảm mạnh, TCI cho rằng chủ yếu do thị trường giảm làm ảnh hưởng mạnh đến nguồn thu tài chính của công ty.
Luỹ kế 9 tháng, TCI ghi nhận lợi nhuận gần 68 tỷ đồng, sụt giảm 55% so cùng kỳ.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN