Cienco 4 chỉ thực hiện được 1/3 kế hoạch lợi nhuận trong 9 tháng

Cienco 4 mới chỉ thực hiện được 1/3 kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng.
CTCP Tập đoàn Cienco 4 (C4G) vừa công bố BCTC quý 3/2022 với doanh thu đạt 668 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn tăng tới 49% khiến lợi nhuận gộp đạt 79 tỷ đồng, tăng chỉ 22%.
Đáng kể, doanh thu tài chính tăng đột biến gấp hơn 9 lần cùng kỳ lên mức 28 tỷ đồng song chi phí tài chính cũng tăng gần gấp đôi lên 53 tỷ đồng.
Sau khi trừ các khoản thuế phí, Cienco 4 báo lãi ròng 26 tỷ đồng, gấp 2,4 lần quý 3/2021 trên nền thấp điểm giai đoạn COVID-19 năm trước.
Cienco 4 chi thuc hien duoc 1/3 ke hoach loi nhuan trong 9 thang
 
Lũy kế 9 tháng, Cienco 4 ghi nhận doanh thu đạt 2.047 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn cho hoạt động này cũng tăng lên 310 tỷ đồng khiến lãi gộp giảm 4%.
Nhờ doanh thu tài chính tăng đồng thời tiết giảm mạnh chi phí tài chính, lợi nhuận sau thuế của C4G vẫn tăng 96% so nền thấp cùng kỳ, đạt mức 110 tỷ đồng.
Mặc dù vậy, Cienco 4 mới chỉ thực hiện được 1/3 kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý 3/2022, tổng tài sản của C4G tăng 600 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 8.400 tỷ trong đó các khoản phải thu ngắn hạn tăng tới hơn 1.000 tỷ đồng lên mức 3.407 tỷ đồng.
Nợ phải trả giảm nhẹ so với đầu năm về dưới 6.000 tỷ đồng, trong đó vay nợ và thuê tài chính chiếm tới 60% tổng nợ với 3.586 tỷ đồng nhưng không có thuyết minh cụ thể về khoản mục này.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN