Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội báo lãi 9 tháng hơn 500 tỷ, vượt tới 58% kế hoạch năm

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 505,7 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch cả năm và là mức cao nhất của SHS kể từ khi thành lập. Lợi nhuận sau thuế đạt 405,7 tỷ đồng, tăng 85% cùng kỳ.
CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với nhận doanh thu hơn 334 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc cải thiện các khoản chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi lỗ (131 tỷ) và từ các khoản cho vay phải thu (116 tỷ).
Ngoài ra, SHS cũng cắt giảm 19% chi phí hoạt động về mức 97 tỷ đồng, nhờ giảm ở các chi phí dự phòng tài sản tài chính và xử lý các tổn thất các khoản phải thu khó đòi. Chi phí lãi vay cũng giảm 10% về mức 48,7 tỷ đồng.
Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý này đạt gần 140 tỷ đồng, tăng 34% cùng kỳ năm trước.
Chung khoan Sai Gon - Ha Noi bao lai 9 thang hon 500 ty, vuot toi 58% ke hoach nam
 
Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động của SHS đạt 1.121 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Sở dĩ doanh thu tăng mạnh nhờ chênh lệch đánh giá tăng các tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (234,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 12 tỷ đồng). Đồng thời, cổ tức, tiền lãi phát sinh đạt 81 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Thêm vào đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 341,5 tỷ đồng, tăng 11%.
Riêng doanh thu môi giới đạt 109,5 tỷ đồng, tăng 11%; doanh thu hoạt động tư vấn tài chính cũng tăng vọt 146% lên 14,6 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động lũy kế ghi nhận mức 429 tỷ đồng, tăng 23% cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 505,7 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch cả năm và là mức cao nhất của SHS kể từ khi thành lập. Lợi nhuận sau thuế đạt 405,7 tỷ đồng, tăng 85% cùng kỳ.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN