HKB báo lỗ quý thứ 3 liên tiếp, nâng lỗ luỹ kế lên gần 200 tỷ

HKB tiếp tục chìm trong thua lỗ quý thứ 3 liên tiếp khiến lỗ luỹ kế lên tới 196 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2020.

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HNX: HKB) công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, đạt 770 triệu đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính (lãi tiền vay) của HKB ghi nhận hơn 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 5 triệu đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ, xuống còn 12.5 tỷ đồng. 

Doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến HKB lỗ ròng hơn 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 13 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp HKB chìm trong thua lỗ. 

HKB bao lo quy thu 3 lien tiep, nang lo luy ke len gan 200 ty
 

Theo giải trình của HKB, Công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu và sắp xếp lại nguồn vốn tín dụng với các ngân hàng nên chưa đáp ứng đủ nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HKB tăng 91% so cùng kỳ, đạt hơn 2 tỷ đồng, và con số lỗ ròng ghi nhận hơn 49 tỷ đồng. Nâng lỗ lũy kế lên con số 196 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2017 và 2018 HKB đã lỗ lần lượt 67 và 142 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/09/2020, tổng tài sản của HKB ghi nhận hơn 481 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, lợi thế thương mại chiếm 58% tổng tài sản (278 tỷ đồng).

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng giảm nhẹ so với đầu năm, ghi nhận gần 79 tỷ đồng. Trong đó, HKB phải thu Công ty TNHH MTV Thuận Thành Công Gia Lai hơn 55 tỷ đồng và Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Hưng Thịnh An hơn 20 tỷ đồng. Ngược lại, nợ phải trả tính đến cuối quý 3 tăng 10%, lên gần 144 tỷ đồng với hơn 106 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN