9 tháng, Đạm Phú Mỹ lãi gần 600 tỷ, vượt xa kế hoạch cả năm

DPM cho biết lợi nhuận quý 3 tăng trưởng là do giá khí (nguyên liệu đầu vào chính của sản phẩm Đạm Phú Mỹ) giảm so với cùng kỳ làm cho giá thành sản phẩm giảm.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HoSE: DPM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu thuần tăng hơn 3% lên 1.955 tỷ đồng.

Nhờ giá vốn giảm, lợi nhuận gộp tăng 38% lên 433 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận gộp hơn 22%.

9 thang, Dam Phu My lai gan 600 ty, vuot xa ke hoach ca nam
 

Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế của DPM cao gấp 3 lần cùng kỳ lên gần 182 tỷ đồng.

DPM cho biết lợi nhuận quý 3 tăng trưởng là do giá khí (nguyên liệu đầu vào chính của sản phẩm Đạm Phú Mỹ) giảm so với cùng kỳ làm cho giá thành sản phẩm giảm.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của DPM tăng 8% lên 5.832 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gấp gần 4 lần khi đạt 597 tỷ đồng.  

So với kế hoạch đặt ra cả năm là 421 tỷ đồng, Đạm Phú Mỹ đã vượt 42% chỉ tiêu lợi nhuận chỉ trong 9 tháng.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN