Chủ hãng kem Tràng Tiền lỗ gần 10 tỷ đồng quý 2, nợ vay giảm đáng kể

CTCP Khách sạn và dịch vụ One Capital Hospitality (OCH) - chủ thương hiệu kem Tràng Tiền vẫn lỗ trong quý 2 tuy nhiên con số này đã giảm hơn so với con số lỗ cùng kỳ.
 
Theo đó, doanh thu thuần trong quý đạt gần 154 tỷ đồng, tăng 29% so với con số cùng kỳ. Theo giải trình, doanh thu có sự tăng trưởng do quý 2/2021, thời điểm dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến sản xuất, tiêu dùng bị đình trệ.
Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính lại giảm mạnh do cùng kỳ năm trước ghi nhận lãi từ các hoạt động tiền gửi đến hạn trong kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng 12%, đạt 3,5 tỷ đồng.
Sau khi trừ các chi phí, OCH lỗ 9,8 tỷ đồng trong quý 2, con số này giảm lỗ 5,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Chu hang kem Trang Tien lo gan 10 ty dong quy 2, no vay giam dang ke
 OCH - Chủ kem Tràng Tiền tiếp tục thua lỗ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 284,9 tỷ đồng, tăng 13% so với 6 tháng đầu năm ngoái. Tuy nhiên, doanh nghiệp lỗ tới 33,9 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 2.188 tỷ đồng, giảm 28 tỷ đồng so với đầu năm, phần lớn đến từ tài sản dài hạn. Cụ thể, OCH sở hữu 690 tỷ đồng tài sản cố định và 243 tỷ đồng các khoản tài sản dở dang dài hạn.
Tính đến cuối kỳ, dư nợ phải trả của công ty là gần 957 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã giảm mạnh 70%, từ 22 tỷ xuống còn 6,4 tỷ trong vòng 6 tháng đầu năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN