Chăn nuôi Phú Sơn gặp khó, ước lãi chưa đến 1 tỷ đồng trong quý 3

Tính chung cả 9 tháng, doanh thu dự kiến của Chăn nuôi Phú Sơn đạt 101 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 31,3 tỷ đồng.
CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) ước tính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 với tổng doanh thu 26,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 889 triệu đồng.
Công ty cho biết hoạt động chăn nuôi heo trong quý 3 gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, việc vận chuyển tiêu thụ gặp khó khăn, giá cả tiêu thụ heo thịt, heo giống giảm mạnh, chi phí đầu vào (thức ăn chăn nuôi) tăng cao. Cùng với đó, là một số chi phí phát sinh thêm đề phòng dịch Covid-19.
Chan nuoi Phu Son gap kho, uoc lai chua den 1 ty dong trong quy 3
 
Trong bán niên 2021, công ty nuôi heo ở Đồng Nai ghi nhận tổng doanh thu 74,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt lần lượt 30 tỷ đồng và 25,5 tỷ đồng.
Như vậy, tính chung cả 9 tháng, doanh thu dự kiến của Phú Sơn đạt 101 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 31,3 tỷ đồng.
HĐQT cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 với tổng doanh thu 17,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 732 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế là 597 triệu đồng.
Công ty đánh giá quý 4 hoạt động chăn nuôi heo tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19; giá cả tiêu thụ heo thịt, heo giống vẫn ở mức thấp. Bên cạnh đó, giá thức ăn chăn nuôi vẫn chưa có dấu hiệu giảm làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN