Tập đoàn Hoa Sen ước lãi 320 tỷ đồng trong tháng 8

HSG đã thực hiện được 114% kế hoạch sản lượng, 129% kế hoạch doanh thu và 266% kế hoạch lợi nhuận sau thuế NĐTC 2020-2021.
Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh tháng 8/2021 với sản lượng tiêu thụ sụt giảm 6% khi đạt 167.810 tấn.
Doanh thu tháng 8 ước đạt 4.701 tỷ đồng, tăng 66% so tháng 8 cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 320 tỷ đồng, tăng 47%.
Lũy kế 11 tháng NĐTC 2020-2021 (từ 01/10/2020 đến 31/8/2021) sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 2.051.439 tấn, doanh thu HSG ước đạt 42.551 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 3.994 tỷ đồng.
Với kết quả này, HSG đã thực hiện được 114% kế hoạch sản lượng, 129% kế hoạch doanh thu và 266% kế hoạch lợi nhuận sau thuế NĐTC 2020-2021.
Tap doan Hoa Sen uoc lai 320 ty dong trong thang 8
 Nguồn: HSG.
Mới đây, Tập đoàn Hoa Sen đã hoàn tất phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 0,9% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho 54 người lao động.
Ngày kết thúc đợt phát hành là 15/9 và ngày dự kiến chuyển giao trong tháng 10/2021.
Giá phát hành cổ phiếu ESOP là 10.000 đồng/cp, tương ứng số tiền thu về 44 tỷ đồng. Được biết, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 15/9/2021 đến 15/9/2022.
Như vậy, sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu của Công ty nâng từ 489,08 triệu cổ phiếu lên 493,48 triệu cổ phiếu.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN