CenLand phát hành 16 triệu cổ phiếu nâng vốn lên 960 tỷ đồng

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, CRE) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Theo phương án được công bố, CenLand dự kiến phát hành gần 16 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:2 trong quý 4 năm nay hoặc quý 1/2021. Nếu phát hành thành công công ty sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 960 tỷ đồng. 

Nguồn vốn thực hiện là lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính (riêng) đã kiểm toán năm 2019 hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Theo ghi nhận, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới cuối năm 2019 trên báo cáo tài chính riêng là 748 tỷ đồng và báo cáo hợp nhất là gần 808 tỷ đồng. 

Ngoài ra, HĐQT cũng trình việc sửa đổi, bổ sung điều lệ để ghi nhận phần vốn điều lệ mới từ kết quả của đợt phát hành theo phương án trên.

CenLand phat hanh 16 trieu co phieu nang von len 960 ty dong
 

Trong tháng 10 vừa qua, CenLand vừa chi 80 tỷ đồng để chia cổ tức 10% bằng tiền mặt cho cổ đông.

Mới đây, Công ty đã công bố kết quả kinh doanh, theo đó lũy kế 9 tháng, doanh thu của CenLand đạt 1.308 tỷ đồng, giảm 19%, thực hiện được 54% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 202 tỷ đồng, giảm 28% và thực hiện hơn một nửa chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến ngày 30/9, CenLand có hơn 2.968 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 11% so với đầu năm chủ yếu do các khoản phải thu dài hạn tăng 55%.

Nợ phải trả chỉ chiếm 30% tổng nguồn vốn, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng 57%, và dư nợ vay ngắn hạn tăng 71%.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN