Cao su Tây Ninh báo lãi trong quý 1 tăng 14%

Khấu trừ thêm các khoản thuế, lãi sau thuế của TRC tăng hơn 14% và đạt 23 tỷ đồng.
 
CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu được ghi nhận 101 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước.
Giá vốn bán hàng cũng tăng cao khiến biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 16,1% xuống còn 8,6%, tuy vậy lợi nhuận gộp vẫn nhỉnh hơn so cùng kỳ ở mức 8,7 tỷ đồng. 
Cao su Tay Ninh bao lai trong quy 1 tang 14%
Nguồn: BCTC quý 1/2021 của TRC. 
Công ty ghi nhận khoản thu nhập khác 34 tỷ đồng, tăng 54%, song chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, trong khi doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh.
Khấu trừ thêm các khoản thuế, lãi sau thuế của TRC tăng hơn 14% và đạt 23 tỷ đồng.
So với kế hoạch đã đặt ra, Cao su Tây Ninh đã thực hiện gần 34% kế hoạch doanh thu, 40% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính tới 31/3, tổng tài sản TRC giảm 3% còn 1.922 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 1.063tỷ đồng, chiếm 55% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 183 tỷ đồng, chiếm 9,5%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN