Halico báo lỗ quý thứ 16 liên tiếp, nâng lỗ luỹ kế lên hơn 445 tỷ đồng

Halico báo lỗ quý thứ 16 liên tiếp trong quý 1/2021, đồng thời lên kế hoạch lỗ cả năm hơn 31 tỷ đồng.
CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico, UPCoM: HNR) công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu thuần gần 36 tỷ đồng, tăng 33% so cùng kỳ 2020.
Giá vốn chiếm 25 tỷ đồng nhưng lãi gộp vẫn ghi nhận hơn 11 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp vẫn lần lượt chiếm 8,6 tỷ và gần 5 tỷ đồng. Do đó, Halico lỗ ròng hơn 1 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ 8,6 tỷ của cùng kỳ.
Ghi nhận quý lỗ thứ 16 liên tiếp của Halico và là quý lỗ thấp nhất từ trước đến nay. Với con số lỗ đó, nâng lỗ luỹ kế lên mức 445 tỷ đồng, ngốn hết cả vốn góp của chủ sở hữu (200 tỷ đồng).
Trước đó, năm 2020, Halico báo lỗ gần 31 tỷ đồng. Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông, năm 2021, Halico đặt mục tiêu tổng doanh thu 198 tỷ đồng, sản lượng sản xuất 2.32 triệu lít rượu và 1 triệu lít cồn. Đồng thời tiếp tục chịu lỗ gần 31 tỷ đồng. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN