Cao su Đà Nẵng báo lãi ròng quý 1/2021 tăng mạnh 70%

Báo cáo tài chính quý 1/2021 của DRC cho biết lãi ròng trong kỳ gần 64 tỷ đồng, tăng hơn 70%. 
CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) báo doanh thu thuần quý 1 tăng 14% lên 912 tỷ đồng. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp đạt 166 tỷ đồng, cao hơn 40% so với cùng kỳ năm 2020.
Chi phí tài chính giảm 54% so với cùng kỳ nhờ giảm được phần lớn lãi tiền vay. Trong khi đó, chi phí bán hàng lại tăng 84%, lên gần 67 tỷ đồng.
Kết quả, DRC báo lãi ròng gần 64 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Như vậy, DRC đã vượt 9% và 21% so với kế hoạch 835 tỷ đồng doanh thu thuần và 66 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đặt ra trong quý 1.
Cao su Da Nang bao lai rong quy 1/2021 tang manh 70%
 
Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của DRC ghi nhận hơn 2,496 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu và hàng tồn kho đều tăng lần lượt 49% và 8%, đạt gần 195 tỷ đồng và hươn 847 tỷ đồng.
Nợ phải trả gần như đi ngang so với thời điểm cuối năm 2020. Tuy nhiên, vay nợ tài chính ngắn hạn lại tăng xấp xỉ 16%, lên hơn 354 tỷ đồng.
HĐQT DRC mới đây cũng thông qua kế hoạch sản xuất quý 2 với các chỉ tiêu đều kỳ vọng tăng trưởng mạnh.
Cụ thể, doanh thu bán hàng kỳ vọng đạt 1.050 tỷ đồng trong khi kế hoạch doanh thu thuần đạt 1.010 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 28% so với cùng kỳ. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 86 tỷ đồng, dự tăng 43%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN