Camimex Group vừa bị phạt 310 triệu đồng do 'ém' nhiều thông tin

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt với CTCP Camimex Group (CMX) với tổng số tiền 310 triệu đồng.
 
Cụ thể, CMX bị phạt tiền 60 triệu đồng với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ.
Trong năm 2020, Camimex Group đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT; năm 2021, công ty tổ chức 23 cuộc họp HĐQT. Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Camimex Group chỉ thống kê có 11 cuộc họp và 21 cuộc họp trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.
Bên cạnh đó, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Cụ thể, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 chưa thống kê Nghị quyết phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu CMX.
Camimex Group vua bi phat 310 trieu dong do 'em' nhieu thong tin
 CMX vừa bị xử phạt.
Trong khi đó, Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 chưa thống kê Nghị quyết thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ.
Tại Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020 và 2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan.
Với lỗi vi phạm này, Camimex Group bị xử phạt 125 triệu đồng do công ty đã có hành vi giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán.
Theo đó ngày 10/9, doanh nghiệp này đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán dù sau đó 3 ngày, UBCKNN mới có công văn về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty.
Tiếp đến, Camimex Group bị phạt tiền 125 triệu đồng do UBCKNN kết luận doanh nghiệp này đã vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.
Trong năm 2021 và 2022, Camimex Group đã cấp khoản vay với CTCP Camimex, CTCP Camimex Foods và CTCP Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của công ty dù chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN