TP HCM: Xem xét dừng phương án BT nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Chủ tịch UBND TP HCM giao sở chuyên môn tham mưu phương án đầu tư dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, nhất là đề xuất phương án chấm dứt để khu đất trống như hiện nay.
Trước đó, ngày 25/3, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Vãn Mãi chủ trì cuộc họp Tổ công tác giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng.
TP HCM: Xem xet dung phuong an BT nha thi dau Phan Dinh Phung
 Nhà thi đấu Phan Đình Phùng với bốn mặt tiền nhìn từ trên cao.
Sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ trưởng Tổ công tác), Sở Văn hóa và Thể thao; ý kiến của thành viên Tổ Công tác; Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì họp Tổ công tác để trao đổi, thống nhất tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP các nội dung sau:
Cơ sở pháp lý và đề xuất phương thức đầu tư dự án Xây dựng Trung
tâm thể dục thê thao Phan Đình Phùng (ép fục thực hiện đâu tư theo phương
thức đối tác công tư hoặc dừng dụự án BT chuyên sang hình thức đầu tư công): hệ
quả pháp lý, tình huống phát sinh và giải pháp xử lý đối với phương thức đầu tư đề
xuất chọn.
Tính cấp thiết, cần thiết tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng một Trung
tâm thê dục thể thao quy mô lớn, phục vụ việc tập luyện, thi đấu các môn thể thao trọng điểm của TP tại vị trí dự án hoặc đề xuất triển khai dự án có
quy mô, tính chất, mục tiêu khác....trên cơ sở phù hợp quy hoạch và phục vụ
hiệu quả hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của TP; đề xuất phương
án chọn, phương thức quản lý, khai thác hiệu quả Khu đất; chấm dứt tình trạng
đề trống Khu đất như hiện nay.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao làm việc với
Liên danh Tổng Công ty Cô phần Đền bù giải tỏa - Công ty Cô phần Phát triển
bất động sản Phát Đạt để thống nhất nghĩa vụ, trách nhiệm các Bên trong xử lý
tình huống dừng thực hiện dự án BT (sau khi cấp có thẩm quyên quyết định
chính thức dừng đự án BT): yêu cầu toàn bộ nội dung trao đôi, thống nhất giữa
các Bên phải thê hiện rõ bằng hồ sơ, ký Biên bản cụ thể.
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao và Thành viên Tổ công
tác chịu trách nhiệm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao tại điểm 1, điêm 2
Thông báo này trước ngày 7/4; không được tiệp tục chậm trễ.
Giao Văn phòng UBND TP bố trí lịch họp trước ngày
10/4 để Chủ tịch UBND TP và Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức nghe báo cáo, chỉ đạo xử lý dứt điệm. Văn phòng UBND TP thông báo nội dung kết luận nêu trên đến Thủ trưởng các Sở ngành và đơn vị liên quan đê thực hiện.
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN