Vì sao Quảng Nam hủy 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 2 khu đô thị?

185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 tại thị xã Điện Bàn sẽ bị hủy.

Ngày 3/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về việc hủy 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 (166 giấy chứng nhận) và Khu đô thị số 11 (19 giấy chứng nhận) thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Lý do hủy là Công ty TNHH Chí Thành không giao nộp 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất theo Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Vi sao Quang Nam huy 185 giay chung nhan quyen su dung dat o 2 khu do thi?
 Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách giấy chứng nhận đã bị hủy, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng, Phòng công chứng trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Kể từ ngày 3/8, 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất nêu ở trên không còn giá trị pháp lý.

Được biết, Khu đô thị số 6 có diện tích 26,7 ha; Khu đô thị số 11 có diện tích 12,9 ha. Cả hai dự án này đều chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN