ThuDuc House bị nhắc nhở về loạt vi phạm công bố thông tin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) có thông báo nhắc nhở thực hiện các quy định về công bố thông tin và quản trị công ty đối với CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House, TDH).
HoSE cho biết, căn cứ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của TDH có các Nghị quyết HĐQT liên quan đến đầu tư góp vốn và chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con và công ty liên kết trong năm 2019 và 2020 nhưng chưa công bố thông tin đến HoSE.
Bên cạnh đó, TDH đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 ngày 10/5/2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau kiểm toán năm 2020 ngày 13/5/2021 và thực hiện công bố thông tin giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ và các vấn đề nhấn mạnh sau kiểm toán ngày 17/5/2021. Như vậy, TDH đã chậm công bố thông tin giải trình so với quy định.
ThuDuc House bi nhac nho ve loat vi pham cong bo thong tin
 TDH bị HoSE nhắc nhở về CBTT.
Ngoài ra, TDH đã chưa công bố thông tin, báo cáo về HoSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: 4 quyết định của tòa án nhân dân TP.HCM (Quyết định về việc tạm đình chỉ các quyết định của Cục thuế TP.HCM.
Quyết định ngày 15/1/2021 về việc không chấp thuận đơn khiếu nại của Cục thuế TP.HCM và vẫn đồng ý cho tạm dừng thi hành đối với các quyết định của Cục thuế TP.HCM; 2 Quyết định ngày 26/2/2021 về việc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm đình chỉ xử phạt và truy thu thuế liên quan đến TDH).
Vì vậy, HoSE nhắc nhờ TDH và đề nghị công ty nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành, đồng thời đề nghị công ty thực hiện công bố thông tin và báo cáo bổ sung các tài liêu liên quan.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN