Tháo vướng mắc về thủ tục xây nhà ở thương mại ở TP HCM

Lãnh đạo TP HCM chỉ đạo các sở, ngành xem xét thống nhất các nội dung trình UBND hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại.

Mới đây, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP HCM chủ trì cùng các sở, ngành có buổi làm việc với Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) về việc triển khai thực hiện Nghị định 30, Nghị định 31, Nghị định 148 của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại.

Ông Lê Hòa Bình đã chỉ đạo các sở, ngành xem xét thống nhất các nội dung trình UBND hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố theo các bước cụ thể.

Bước 1, Sở Kế hoạch Đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà ở thương mại có quyền sử dụng đất, theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31.

Bước 2, Sở Quy hoạch Kiến trúc hoặc UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện thực hiện thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoặc quy hoạch tổng mặt bằng dự án nhà ở thương mại đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

Thao vuong mac ve thu tuc xay nha o thuong mai o TP HCM
 TP HCM xem xét rút ngắn thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại.

Sở Kế hoạch Đầu tư được giao chủ trì làm việc với các sở, ngành trong thời hạn một tuần, thống nhất nội dung các thủ tục hành chính tiếp theo trình UBND TP HCM phê duyệt, hướng dẫn thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất với các sở, ngành trước đây, HoREA tiếp tục đề xuất các bước thủ tục tiếp theo.

Bước 3, Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện thủ tục giao thuê đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Bước 4, Sở Xây dựng thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng, đồng thời Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính thực hiện thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất và thông báo để chủ đầu tư thực hiện.

HoREA đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư và các sở, ngành liên quan quy định thời gian thực hiện từng thủ tục hành chính để công bố để các chủ đầu tư cùng thực hiện. Hiệp Hội cũng đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư và các sở, ngành trình UBND TP hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN