Quảng Ngãi chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất ven biển

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Chỉ thị số 09 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất ven biển trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua công tác quản lý nhà nước về đất đai khu vực ven biển đã có một số chuyển biến tốt, hạn chế tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ bờ biển.

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình quản lý, sử dụng đất ven biển, UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy, công tác quản lý đất tại một số địa phương còn buông lỏng. Tình trạng lấn chiếm, mua bán, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép xảy ra ở một số nơi, nhất là các khu vực và vị trí quy hoạch phát triển đô thị, phát triển du lịch ven biển.

Nhiều trường hợp vi phạm sử dụng đất (vùng ven biển), chưa được chính quyền sở tại kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý triệt theo quy định của pháp luật. Một số dự án ven biển được Nhà nước giao, cho thuê đất nhưng chưa phát huy hiệu quả, tiến độ thực hiện còn chậm.

Quang Ngai chan chinh cong tac quan ly, su dung dat ven bien
 

Bãi biển Châu Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Internet.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đại; công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để người dân biết, thực hiện và giám sát.

Các cấp huyện cần rà soát các quy hoạch xây dựng và sử dụng đất để điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép khu vực ven biển.

UBND các huỵện ven biển kiểm tra, rà soát việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng theo quy hoạch được duyệt, giấy phép xây dựng bảo đảm chất lượng kiến trúc, cảnh quan và môi trường.

Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về những vi phạm pháp luật đất đai, quản lý, sử dụng đất ven biển; xử lý kịp thời các vi phạm và giải quyết dứt điểm những tranh chấp, không để tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp…

Phương Uyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN