Nhờ dự án Nhơn Hội, PDR tiếp tục báo lãi quý 2 tăng mạnh 83%

Luỹ kế 6 tháng thì công ty bất động sản này báo lãi hơn 500 tỷ đồng, tăng mạnh 80% so cùng kỳ.
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) công bố BCTC quý 2 với doanh thu đạt hơn 538 tỷ đồng, giảm 3% so cùng kỳ, nhờ giá vốn cải thiện nên lãi gộp đạt xấp xỉ 406 tỷ đồng, tăng mạnh 91%.
Sau cùng, Phát Đạt báo lãi ròng gần 252 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 6 tháng thì công ty bất động sản này báo lãi hơn 500 tỷ đồng, tăng mạnh 80% so cùng kỳ.
Kết quả tích cực này được giải thích một phần từ PDR đã đẩy nhanh tiến độ bàn giao và ghi nhận kết quả kinh doanh từ một phần khu thấp tầng của Phân khu số 9 và một phần khu cao tầng của Phân khu số 4 tại Dự án Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội – Bình Định.
Nho du an Nhon Hoi, PDR tiep tuc bao lai quy 2 tang manh 83%
 
Tổng tài sản tại ngày 30/6 ghi nhận hơn 18.700 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm ngoái, chủ yếu tăng ở hạng mục phải thu ngắn hạn và tồn kho.
Phát Đạt hiện có 11 dự án với ổng giá trị quỹ đất đã bồi thường, tiền sử dụng đất đã nộp và các chi phí (san lấp mặt bằng, xây dựng,…) trên 12.016 tỷ đồng, tăng 29%.
Nợ phải trả ở mức hơn 11.600 tỷ đồng, trong đó khoản vay ngắn hạn giảm mạnh từ 1.414 tỷ về còn 483 tỷ. Trong quý 2/2021, Phát Đạt đã tất toán 1.283 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, bao gồm 521,5 tỷ đồng vay quỹ Vietnam New Urban Center LP; 350 tỷ đồng vay ngân hàng, tổ chức trong nước; mua lại 405 tỷ đồng trái phiếu, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với toàn bộ số trái phiếu đã phát hành trong năm 2019 - 2020…
Về khoản vay dài hạn, dư nợ tại ngày 30/6 là 900 tỷ đồng, trong đó 680 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2021 và 231 tỷ đồng vay đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng công ty.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN