CEO Group: Hàng tồn kho cuối quý 3 chiếm 1.463 tỷ đồng

Lãi ròng 9 tháng của CEO ghi nhận gần 90 tỷ đồng, giảm 30%, công ty mới thực hiện được 35% mục tiêu doanh thu và 37% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Quý 3/2022, CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, CEO) đạt 334 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 170% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp được cải thiện từ 11% lên 40%.
Sau cùng, lãi ròng đạt gần 28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 34 tỷ đồng. Đóng góp chính cho kết quả này là do khoản thu từ kinh doanh bất động sản tăng mạnh từ 59 tỷ cùng kỳ lên 215 tỷ đồng.
Sau 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.052 tỷ đồng, tăng 159% so với cùng kỳ 2021. Lãi ròng ghi nhận gần 90 tỷ đồng, giảm 30%. Công ty mới thực hiện được 35% mục tiêu doanh thu và 37% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
CEO Group: Hang ton kho cuoi quy 3 chiem 1.463 ty dong
 CEO ghi nhận lãi 28 đồng quý 3/2022.
Tổng tài sản của CEO Group tính đến cuối quý 3 tăng lên 7.846 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho tăng 142% lên hơn 1.463 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (hơn 1.376 tỷ đồng). Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 3% lên 1.175 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận giảm 21% so với đầu năm về 1.671 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 1.596 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (hơn 54 tỷ đồng).
Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 4.297 tỷ đồng (gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu), tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ 327 tỷ đồng lên 1.146 tỷ đồng. Tổng dư nợ đi vay chiếm hơn 1.662 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.
Trong kỳ, dòng tiền kinh doanh của CEO Group được cải thiện với 168 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 144 tỷ, trong khi dòng tiền đầu tư âm gần 21 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN