IPA của vợ chồng Chủ tịch VNDirect nợ gần 4.500 tỷ đồng trái phiếu

Tổng nợ vay với gần 4.588 tỷ đồng tại ngày 30/9 của IPA chủ yếu là dư nợ trái phiếu với tổng giá trị khoảng 4.499 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trái phiếu đến hạn phải trả là 100 tỷ đồng.
Theo BCTC quý 3/2022, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) ghi nhận doanh thu thuần 71 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong quý, chi phí tài chính chiếm 89 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đến 118 tỷ đồng tăng so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 17 tỷ đồng so với kỳ trước, xuống 117 tỷ đồng do do phần lợi nhuận từ Chứng khoán VNDirect giảm.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3 của IPA giảm 27% xuống 140 tỷ đồng. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là 129 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.
Luỹ kế 9 tháng, IPA đạt 221 tỷ đồng doanh thu tăng 21%, lợi nhuận sau thuế là 321 tỷ đồng giảm 77% so với cùng kỳ năm trước.
IPA cua vo chong Chu tich VNDirect no gan 4.500 ty dong trai phieu
 Dư nợ trái phiếu của IPA gần 4.500 tỷ đồng.
Quy mô tài sản của doanh nghiệp đạt 9.339 tỷ đồng cuối quý 3, tăng 11% so với đầu năm. Khoản chứng khoán kinh doanh 1.280 tỷ đồng bao gồm 819 tỷ đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và gần 461 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu của các ngân hàng.
Khoản đầu tư tài chính dài hạn của IPA tăng 43% so với cùng kỳ, lên 4.556 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp rót 3.686 tỷ đồng vào VND của Chứng khoán VNDirect, nắm giữ 25,84% vốn.
IPA cua vo chong Chu tich VNDirect no gan 4.500 ty dong trai phieu-Hinh-2
 Chi tiết các khoản vay của IPA.
Tổng nợ vay với gần 4.588 tỷ đồng tại ngày 30/9, chủ yếu là dư nợ trái phiếu với tổng giá trị khoảng 4.499 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu đến hạn phải trả là 100 tỷ đồng.
Khoản huy động trái phiếu của tập đoàn là 3.300 tỷ còn 1.200 tỷ là trái phiếu huy động cho công ty con là CTCP Năng lượng Bắc Hà.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN