Xem trực thăng không người lái của Nga phóng tên lửa

Trực thăng không người lái Termite được Nga đưa vào sản xuất hàng loạt gần đây đã tham gia một số bài thử nghiệm phóng tên lửa.

Trực thăng vũ trang không người lái của Nga thử nghiệm phóng tên lửaLý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN