Xây dựng Thành Vinh trúng gói thầu của BQL dự án đầu tư xây dựng Cư M'gar

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) triển khai gói thầu Thi công xây dựng của dự án Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng, xã Ea M'dróh; Hạng mục: Nhà lớp học 08 phòng.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cư M'gar triển khai gói thầu Thi công xây dựng của dự án Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng, xã Ea M'dróh; Hạng mục: Nhà lớp học 08 phòng vào 10h28 ngày 26/03/2024.
Gói thầu có giá 4.359.574.000 đồng từ nguồn ngân sách huyện. Gói thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cư M'gar mời thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
Kết quả hoàn thành mở thầu vào 9h1 ngày 2/4/2024 cho thấy chỉ có Công ty TNHH xây dựng Thành Vinh tham gia đấu thầu với giá dự thầu 4.329.589.033 đồng. Sau đó, công ty Thành Vinh trúng gói thầu này với giá 4.329.589.033 đồng. Ngày phê duyệt là 16/04/2024.
Xay dung Thanh Vinh trung goi thau cua BQL du an dau tu xay dung Cu M'gar
Công ty TNHH xây dựng Thành Vinh một mình một ngựa trúng gói thầu của  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cư M'gar. 
Công ty TNHH xây dựng Thành Vinh đã tham gia 33 gói thầu, trong đó trúng 32 gói, trượt 1 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
Tổng giá trị trúng thầu: 113.486.467.000 đồng (Trong đó 3.366.638.000 VND là các gói chỉ định thầu; 3.366.638.000 đồng là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).
Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 99.189.910.000 đồng (Trong đó 3.366.638.000 đồng là các gói chỉ định thầu; 3.366.638.000 đồng là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).
Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 14.296.557.000 đồng (Trong đó 0 đồng là các gói chỉ định thầu; 0 đồng là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).
Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 100% ở gói thầu tại đây (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu).
Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 99.49% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu).
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN