TP HCM: Kiến nghị giao nhiệm vụ cho một số sở trong việc xử lý 20% quỹ đất nhà ở xã hội

Sở Xây dựng TP HCM kiến nghị UBND TP giao nhiệm vụ cụ thể cho 3 sở ngành thực hiện xác nhận nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền giá trị quỹ đất 20% đối với các dự án dưới 10 ha.

 Cụ thể, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, tham mưu trình UBND TP xác nhận việc hoàn tất nghĩa vụ nhà ở xã hội đối với dự án mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội bằng hình thức bàn giao quỹ đất 20% tại dự án.

Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ, tham mưu trình UBND TP xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội đối với dự án mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội bằng hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, tham mưu trình UBND TP xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội đối với dự án mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20%.

TP HCM: Kien nghi giao nhiem vu cho mot so so trong viec xu ly 20% quy dat nha o xa hoi
 Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng cho biết đã báo cáo, tham mưu UBND TP các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho 116 dự án bất động sản nhà ở thương mại, nhà ở xã hội theo kiến nghị của 96 doanh nghiệp và 2 trường hợp đại diện các nhân.

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải… các sở ban ngành liên quan giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, cá nhân đề nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc cho các dự án.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; khẩn trương xử lý ngay những nội dung thuộc chức năng, thẩm quyền; trường hợp cần thiết, nhanh chóng phối hợp sở, ngành, quận, huyện liên quan để tháo gỡ ngay cho doanh nghiệp, không để chậm trễ. Trường hợp vượt thẩm quyền thì mau chóng báo cáo, đề xuất UBND TP chỉ đạo.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN