Tên cướp 3 tỷ của ngân hàng ở Lâm Đồng bị bắt như thế nào?

Kẻ cướp đổi từ xe Dream dùng đi cướp ngân hàng sang xe máy khác, thay tất cả quần áo, balô và quăng hết vật dụng được sử dụng trong thời điểm gây án xuống hồ.

Tên cướp ngân hàng bị bắt 


Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN