Sở Tài Nguyên và Môi trường TP HCM vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại

Cơ quan thanh tra đã chỉ ra hàng loạt vi phạm tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Thanh tra TP HCM vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ được giao của UBND TP, Chủ tịch UBND TP tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo Thanh tra TP HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều nỗ lực, chủ động thực hiện nhiệm vụ các chương trình, đề án của UBND TP.  Tuy nhiên, Sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót và vi phạm.

Cụ thể, Sở này phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm còn chậm, không đảm bảo thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm giai đoạn 2019-2021, chỉ thực hiện thanh tra đột xuất, không thực hiện thanh tra theo kế hoạch. Thực trạng này xuất phát từ nhiều lý do, trong đó có ảnh hưởng của dịch COVID-19.

 Bệnh cạnh đó, việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra chưa đúng, chưa đầy đủ, không lập kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả dẫn đến thiếu đôn đốc, nhắc nhở kịp thời thiếu sót, vi phạm về tiến độ, trình tự, thủ tục thanh tra.

Chưa thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc xử lý đơn và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Từ đây dẫn đến số lượng lớn đơn còn tồn đọng, chưa có kết quả giải quyết, vi phạm thời hạn xử lý đơn trong thời gian dài.

So Tai Nguyen va Moi truong TP HCM vi pham thoi han giai quyet khieu nai
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM. Ảnh: Zing

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường không ban hành thông báo về việc không đủ điều kiện thụ lý khiếu nại; chưa có thông báo kết quả xử lý đơn gửi người tố cáo biết về việc thụ lý hay không thụ lý tố cáo; không ban hành thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo theo mẫu quy định. Ngoài ra, công tác tổng hợp, báo cáo số liệu không đầy đủ, không chính xác.

Nguyên nhân chủ quan là do lãnh đạo sở giao nhiệm vụ cho thanh tra sở, thanh tra sở giao cho cán bộ thực hiện không bằng văn bản, không xác định thời hạn cụ thể. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ còn hạn chế khi thực hiện việc xử lý đơn.

Đối với công tác giải quyết tranh chấp, tình trạng phổ biến vẫn là vi phạm thời hạn xử lý đơn, giải quyết đơn tranh chấp. Không thống nhất về hình thức trong văn bản trả lời công dân không đủ điều kiện thụ lý giải quyết; không tham mưu UBND TP giải quyết tranh chấp đất đai bằng quyết định mà bằng văn bản chỉ đạo.

Nguyên nhân chủ quan của tình trạng trên là do công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, do thiếu trách nhiệm và năng lực, nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế của cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Những thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm thanh tra sở, chánh thanh tra sở, cán bộ được giao nhiệm vụ có liên quan.

Từ những kết luận nêu trên, Thanh tra TP HCM kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường kết luận, chỉ đạo. Theo đó, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngthường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại...

Chấn chỉnh công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp theo kết luận thanh tra. Ngoài ra, phải có biện pháp khắc phục vi phạm thời hạn xử lý đơn, giải quyết đơn.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở có liên quan đến những thiếu sót, hạn chế, vi phạm.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường qua các thời kỳ có liên quan về những thiếu sót, hạn chế, vi phạm được nêu tại phần kết luận thanh tra, báo cáo kết quả cho UBND TPHCM.

Phương Uyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN