Long An: 21 gói thầu truyền thông được “lựa chọn nhà thầu” trường hợp đặc biệt

Việc lựa chọn nhà thầu nhằm thực hiện Kế hoạch thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Long An trên báo chí năm 2023, có dự toán mua sắm 4,161 tỷ đồng, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An làm chủ đầu tư.
Theo thông tin từ Hệ thống Mua sắm công (muasamcong.mpi.gov.vn): Việc lựa chọn nhà thầu nhằm thực hiện Kế hoạch thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An trên báo chí năm 2023, có Ký hiệu PL2300131716, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An làm bên mời thầu với số lượng 21 gói thầu, được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 6838/QĐ-UBND ngày 31/7/2023.
Long An: 21 goi thau truyen thong duoc “lua chon nha thau” truong hop dac biet
 
Long An: 21 goi thau truyen thong duoc “lua chon nha thau” truong hop dac biet-Hinh-2
 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND tỉnh Long An

21 gói thầu này, được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 8/2023; loại hình hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng 4 tháng.
Được biết, năm 2023, Long An cũng là tỉnh đầu tiên công bố việc lựa chọn nhà thầu nhằm thực hiện Kế hoạch thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An. Kế hoạch được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 6838 ngày 31/7/2023, căn cứ Luật Đấu thầu số 43, Nghị định 63/2014 và đặc biệt là Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên - được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, theo quy định tại Điều 26 - Luật Đấu thầu.
Điều này, thể hiện ở điểm 11, Điều 3 - Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, báo điện tử, đài phát thanh truyền hình…) đối với những nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị - do Đảng và Nhà nước giao, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo, trong trường hợp cơ quan, đơn vị được giao kinh phí, tuyên truyền trực tiếp ký hợp đồng với các cơ quan báo chí để thực hiện.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An làm chủ đầu tư, cũng là bên mời thầu, đã công bố 21 gói thầu. Trong đó, bao gồm:
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Trung tâm Phim tài liệu - Đài Truyền hình Việt Nam; giá gói thầu 554.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Trung tâm Truyền hình Việt Nam, tại Thành phố Hồ Chí Minh; giá gói thầu 588.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, tại Thành phố Hồ Chí Minh; giá gói thầu 150.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam, khu vực phía nam; giá gói thầu 200.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; giá gói thầu 150.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Cơ quan thường trực Báo Nhân dân, tại Thành phố Hồ Chí Minh; giá gói thầu 100.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Truyền hình Quốc hội Việt Nam ; giá gói thầu 120.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Kênh Văn hóa Việt VTC10; giá gói thầu 400.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Báo Vietnamnet; giá gói thầu 100.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Báo Tuổi trẻ; giá gói thầu 200.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Báo Thanh niên; giá gói thầu 150.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Báo Sài Gòn giải phóng; giá gói thầu 120.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Báo Đại biểu Nhân dân; giá gói thầu 180.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Báo Đầu tư; giá gói thầu 100.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Báo Người Lao động; giá gói thầu 150.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Báo Nông thôn ngày; giá gói thầu 99.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp; giá gói thầu 300.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Tạp chí Nông thôn Việt - giá gói thầu 100.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Báo Tuổi trẻ Thủ đô; giá gói thầu 150.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; giá gói thầu 100.000.000 đồng;
Hợp đồng - hợp tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, vùng đất tỉnh Long An năm 2023 với Báo VnExpress; giá gói thầu 150.000.000 đồng.
Tất cả những gói thầu này, đều được trích từ ngân sách tỉnh, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, không có phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian thực hiện hợp đồng 4 tháng…
Thục Anh

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN