Lâm Đồng: Siết chặt tình trạng mua bán bất động sản khi chưa đủ điều kiện

UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý tình trạng một số tổ chức, cá nhân mở bán, huy động vốn khi chưa có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trên địa bàn TP.

UBND TP Đà Lạt chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý tình trạng một số tổ chức, cá nhân mở bán, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, huy động vốn ‘lách luật” thông qua các hình thức “hợp đồng đặt cọc", “hợp đồng giữ chỗ"', chịu trách nhiệm giám sát, quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không đề xảy ra các vi phạm trên địa bàn quan lý.

Tập trung công tác tuyên truyền từ hệ thống chính trị đến cơ sơ, Tổ dân phố... để Nhân dân được nắm bắt quy định, các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước đồng chí Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp không kịp thời xử lý hoặc xử lý không triệt để đối với các hành vi vi phạm như nêu trên.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường Đà Lạt chủ trì, phối hợp cùng Phòng Tư pháp xây dựng nội dung và tổ chức hướng dẫn UBND các phường, xã trong công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính khi các tổ chức, cá nhân mở bán, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật quy định;

Nâng cao tinh thần trách nhiệm là cơ quan chuyên môn đầu mối trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, nắm bắt tình hình phát triển xã hội, kịp thời tổng hợp, tham mưu đề xuất các biện pháp, chế tài xử lý nghiêm hành vi “lách luật” như trên.

Thực hiện hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện nội dung trên về UBND thành phố xem xét trước ngày 30/9, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của từng địa phương.

Lam Dong: Siet chat tinh trang mua ban bat dong san khi chua du dieu kien
 Tình trạng hiến đất mở đường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra nhiều bất cập thời gian qua.

Phòng Văn hóa và Thông tin Đà Lạt có nhiệm vụ thành lập Tổ xử lý thông tin trên mạng để thường xuyên tiến hành theo dõi, rà soát các website, fanpage, tài khoản facebook cá nhân,... nhằm phát hiện và xử lý hành vi vi phạm.

Đồng thời, kịp thời tiếp nhận, thông tin các nội dung quảng cáo, buôn bán,... dự án bất động sản trên địa bàn vào Group zalo để Lãnh đạo UBND TP, các phòng ban đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã nắm bắt thông tin, xử lý ngay từ ban đầu hành vi vi phạm đảm bảo theo đúng phương châm, tinh thần quán triệt của đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Lạt “Phát hiện kịp thời, hành động kiên quyết, xử lý triệt để”.

Tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân khi tham gia các giao dịch bất động sản trên địa bàn, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về các vụ việc, phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng; cảnh báo người dân chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cò mồi, môi giới bất động sản, giao dịch bất động sản rủi ro (bất động sản không có nguồn gốc rõ ràng, hứa hẹn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giới thiệu là các dự án nhưng thực tế không phải,...) trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công an thành phổ Đà Lạt chủ trì, phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quán lý đô thị nghiên cứu, lập chuyên đề về xử lý tình trạng một số tổ chức, cá nhân mở bán, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, huy động vốn “lách luật" thông qua các hỉnh thức “hợp đồng đặt cọc", “hợp đồng giữ chỗ”.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN