Hết tháng 5, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 6.900 tỷ đồng

Giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 5 tháng đạt 25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
 
Mới đây, Bộ Tài chính có công văn số 6626/BTC-ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu từ nguồn NSNN tháng 5, ước thực hiện tháng 6 kế hoạch năm 2024.
Het thang 5, giai ngan von dau tu cong dat gan 6.900 ty dong
Ảnh minh họa 
Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 6.900 tỷ đồng
Lũy kế giải ngân đến hết tháng 5/2024 khoảng 6.894 tỷ đồng (đạt 25 % kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao): CTMTQG Xây dựng nông thôn mới khoảng 2.247 tỷ đồng (đạt 29%), CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 3.482 tỷ đồng (đạt 25%), CTMTQG Giảm nghèo bền vững là 1.165 tỷ đồng (đạt 22%).
Một số tỉnh, thành phố đã tích cực cải thiện đáng kể tỷ lệ giải giân; trong đó 15 tỉnh lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 5/2024 đạt tỷ lệ từ 30% trở lên: Hậu Giang (74%), Ninh Thuận (55%), Vĩnh Long (45%), Yên Bái (45%), An Giang (41%), Bạc Liêu (41%), Thanh Hóa (41%), Lâm Đồng (41%), Sơn La (37%), Lai Châu (35%), Sóc Trăng (34%), Bến Tre (34%), Tây Ninh (33%), Trà Vinh (32%), Kon Tum (30%).
Bên cạnh đó, còn một số tỉnh, thành phố chưa chỉ đạo quyết liệt thực hiện giải ngân; trong đó 6 tỉnh lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 5/2024 đạt tỷ lệ giải ngân rất thấp (dưới 10%): Cà Mau (0%), Bình Phước (2%), Hòa Bình (3%), Nam Định (5%), Hà Tĩnh (7%), Phú Yên (9%); trong đó Bình Phước chưa phân bổ vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững.
Đối với giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện CTMTQG, lũy kế giải ngân vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 5/2024 là 1.002 tỷ đồng, đạt 5% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (20.170 tỷ đồng): CTMTQG Xây dựng nông thôn mới là 125 tỷ đồng (đạt 7%), CTMTQG Giảm nghèo bền vững là 411 tỷ đồng (đạt 6%), CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 467 tỷ đồng (đạt 4%).
3 tỉnh lũy kế giải ngân vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 5/2024 đạt tỷ lệ giải ngân từ 10% trở lên so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao: Ninh Thuận (18%), Quảng Bình (12%), Hà Giang (12%).
13 tỉnh lũy kế giải ngân vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 5/2024 chưa thực hiện giải ngân vốn (tỷ lệ giải ngân dưới 1% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao): Bình Phước, An Giang, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, Yên Bái, Đắc Nông, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Thanh Hóa, Quảng Ngãi.
Còn nhiều đơn vị chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao
Đối với việc triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, nhờ đó giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính vẫn còn một số tỉnh, thành phố chậm tổ chức triển khai thực hiện. Tính đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ vốn là 26.383,758 tỷ đồng (vốn trong nước là 25.808,944 tỷ đồng và 574,814 tỷ đồng vốn nước ngoài). Số vốn còn lại chưa phân bổ là 836,242 tỷ dồng (vốn trong nước là 591,056 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 245,186 tỷ đồng), bao gồm: 3/4 bộ ngành chưa phân bổ vốn (Ủy ban Dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên minh hợp tác xã VN), 12/48 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn (Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Thái Bình, Quảng Nam, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Phước, Sóc Trăng); trong đó 01 tỉnh Bình Phước chưa phân bổ vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững.
Nguyên nhân chưa phân bổ hết vốn được chỉ ra là do các Dự án đang thực hiện lập, phê duyệt dự án nên chưa đủ điều kiện để phân bổ vốn.
Hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị sử dụng vốn CTMTQG báo cáo số liệu giải ngân vốn NSNN thực hiện 3 CTMTQG giai đoạn 2021-2025 chi tiết theo chương trình, dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo số liệu chi tiết theo dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của từng CTMTQG (bao gồm NSTW, NSĐP, vốn đầu tư và vốn sự nghiệp, giải ngân kế hoạch vốn trong năm và giải ngân kế hoạch vốn được phép kéo dài).
Đối với kế hoạch vốn hàng năm từ năm 2021 đến năm 2023, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2024. Kho bạc Nhà nước trung ương báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 20/7/2024. Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố gửi Kho bạc Nhà nước trung ương, UBND cấp tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/7/2024.
Đối với tổng hợp giải ngân vốn năm 2024, 2025 hàng tháng, cả năm (Kể từ tháng 7/2024 báo cáo tình hình giải ngân đến ngày 30/6/2024): các đơn vị thực hiện thời hạn gửi báo cáo tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính.
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN