Gần 2 triệu thuê bao di động có thể bị khóa vào ngày mai

Ngày 31/3 là hạn cuối để chủ thuê bao di động thực hiện chuẩn hóa thông tin, nếu sau thời điểm này nếu chưa chuẩn hóa sẽ bị khóa thuê bao.
Ngày mai, gần 2 triệu thuê bao di động có thể bị khóa


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN