TSKH Phan Xuân Dũng: Các đóng góp của VUSTA có tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 3/6, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tham dự Hội thảo “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Mở đầu Hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết Hội thảo này là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động quan trọng để tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và các doanh nghiệp.
Hội thảo. nhằm trao đổi, thảo luận đánh giá những kết quả quan trọng đạt được; các hạn chế, khó khăn, những điểm nghẽn/nút thắt, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, quan điểm về phát triển khoa học và công nghệ đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
TSKH Phan Xuan Dung: Cac dong gop cua VUSTA co tac dong tich cuc doi voi su phat trien kinh te - xa hoi
 Toàn cảnh Hội thảo chiều 3/6.
TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cho biết trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã và đang thực thi những chính sách đổi mới, phù hợp với xu thế phát triển. Phát triển các tổ chức hội là xu thế của thời đại nhằm đảm bảo quyền tự do, dân chủ của người dân, tạo cơ hội để người dân tham gia cùng Nhà nước giải quyết những vấn đề về quốc kế dân sinh một cách hiệu quả.
Với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho đội ngũ trí thức KH&CN, Liên hiệp Hội Việt Nam có hệ thống từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có tiềm năng phát triển mạnh về tổ chức, hoạt động và tập hợp rộng rãi các tổ chức của trí thức KH&CN, các chuyên gia, trí thức đầu ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực.
Các đóng góp của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên có tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam đã được khẳng định thông qua hiệu quả hoạt động và sự đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách, cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam. Đặc biệt, Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chỉ thị số 42-CT/TW của Đảng về Liên hiệp Hội Việt Nam và nhiều văn bản khác của Đảng và Nhà nước đang tiếp tục tạo cơ hội để Liên hiệp Hội Việt Nam để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình.
Hội thảo đã tập hợp, tuyển chọn được nhiều báo cáo tham luận, ý kiến có chất lượng, được chuẩn bị công phu, khoa học của hơn 200 đại biểu. Chương trình hội thảo gồm phiên toàn thể với các báo cáo chính:
(1) Báo cáo tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQG-HCM; (2) Vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; (3) Một số vấn đề trọng tâm trong định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030;
Và hai phiên thảo luận: (1) Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, (2) Về chính sách, kinh tế, xã hội.
Sản phẩm của Hội thảo là các kiến nghị, đề xuất về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có tính thực tiễn của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn với Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TW để góp phần hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN