Bị cáo 66 tuổi ngã quỵ phải cấp cứu do toà án xét xử quá giờ

Luật sư và gia đình đề nghị Hội đồng xét xử dừng phiên toà khi thấy sức khoẻ của bị cáo có vấn đề nhưng không được chấp thuận, khiến bị cáo 66 tuổi gục tại toà, phải cấp cứu.

 


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN