Xe Thành Bưởi vượt tốc độ đến 30.000 lần chỉ trong 3 tháng

Chỉ trong 3 tháng 5, 6, 7 của năm 2023, xe Thành Bưởi chạy quá tốc độ đến 30.000 lần và bị cơ quan chức năng tước 200 phù hiệu.

Xe Thành Bưởi thường xuyên chạy vượt quá tốc độ cho phép 


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN