Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh đang làm chủ đầu tư những dự án nào?

5 gói thầu  Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh đã chờ kết quả lựa chọn nhà thầu.
Theo Hệ thống mua sắm công quốc gia, ngày 31/8/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh đã mở E-HSĐXKT 5 gói thầu. Trong đó, bao gồm:
IB2300199116-00 Gói thầu số 10: Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Cầu Ngang;
IB2300198818-00 Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Châu Thành;
IB2300198177-00 Gói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Cầu Kè;
IB2300192691-00 Gói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Trà Cú;
IB2300198646-00 Gói thầu số 10: Thi công xây dựng cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Tiểu Cần.
Được biết, IB2300199116-00 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Cầu Ngang, có tổng mức đầu tư hơn 14,5 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt dự án tại Quyết định số 974/QĐ-UBND, ngày 26/6/2023; giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.
Mục tiêu của dự án nhằm cải tạo cơ sở vật chất hiện trạng và bổ sung các cơ sở vật chất còn thiếu để tiến tới mục tiêu trường tái công nhận đạt chuẩn quốc gia; đồng thời giúp nhà trường có đủ cơ sở vật chất, phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của học sinh, góp phần phát triển ngành giáo dục của địa phương.
So Giao duc va Dao tao tinh Tra Vinh dang lam chu dau tu nhung du an nao?
 

Đến thời điểm hiện tại, IB2300199116-00 có giá 11,908 tỷ đồng, đã hoàn thành mở thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”, thời gian thực hiện 270 ngày.
Gói thầu, có 2 nhà thầu tham dự, bao gồm: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trung Thành dự thầu với giá 11,783 tỷ đồng, giá sau giảm còn 10,699 tỷ đồng; liên danh Công ty CP Tư vấn thiết kế - xây dựng Hưng Long và Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú dự thầu với giá 11,740 tỷ đồng, giá sau giảm còn 10,566 tỷ đồng.
IB2300198818-00 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Châu Thành, có tổng mức đầu tư gần 13 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 13/7/2023; giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.
So Giao duc va Dao tao tinh Tra Vinh dang lam chu dau tu nhung du an nao?-Hinh-2
 

Mục tiêu của dự án nhằm cải tạo cơ sở vật chất hiện trạng và bổ sung các cơ sở vật chất còn thiếu để tiến tới mục tiêu trường tái công nhận đạt chuẩn quốc gia; đồng thời giúp nhà trường có đủ cơ sở vật chất, phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của học sinh, góp phần phát triển ngành giáo dục của địa phương.
Đến thời điểm hiện tại, IB2300198818-00 có giá dự toán gói thầu 10,640 tỷ đồng, đã hoàn thành mở thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”, thời gian thực hiện 270 ngày.
Gói thầu, có 4 nhà thầu tham dự, bao gồm:
Liên danh Minh Thành –Huỳnh Ánh dự thầu với giá 10,114 tỷ đồng, giá sau giảm còn 8,9 tỷ đồng; liên danh Công ty CP Tư vấn thiết kế - xây dựng Hưng Long và Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú dự thầu với giá 10,515 tỷ đồng, giá sau giảm còn 9,238 tỷ đồng; liên danh Công ty TNHH MTV XD-TM-DV Vũ Khang - Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương dự thầu với giá 9,242 tỷ đồng; liên danh Công ty CP Xây dựng Phú Thành - Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Khải Hoàn dự thầu với giá 10,291 tỷ đồng, giá sau giảm còn 8,974 tỷ đồng.
IB2300198177-00 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở huyện Cầu Kè, có tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 10/7/2023; giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.
So Giao duc va Dao tao tinh Tra Vinh dang lam chu dau tu nhung du an nao?-Hinh-3
 

Đến thời điểm hiện tại, IB2300198177-00 có giá 11,683 tỷ đồng, đã hoàn thành mở thầu. Theo Biên bản mở thầu, có 8 nhà thầu tham dự, bao gồm:
Công ty CP Đầu tư xây dựng Bách Việt.TV dự thầu với giá 11,665 tỷ đồng, giá sau giảm còn 10,173 tỷ đồng; liên danh Minh Thành –Huỳnh Ánh dự thầu với giá 10,780 tỷ đồng, giá sau giảm còn 9,764 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn xây dựng Thống Nhất dự thầu với giá 11,557 tỷ đồng, giá sau giảm còn 9,996 tỷ đồng; Công ty CP Kỹ thuật - tư vấn đầu tư xây dựng An Pha dự thầu với giá 11,571 tỷ đồng, giá sau giảm còn 10,530 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng PCI dự thầu với giá 10,097 tỷ đồng; liên danh Công ty TNHH Lắp đặt xây dựng Lộ Phát và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trung Thành dự thầu với giá 11,681 tỷ đồng, giá sau giảm còn 9,930 tỷ đồng; liên danh Công ty CP Xây dựng Phú Thành - Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Khải Hoàn dự thầu với giá 11,311 tỷ đồng, giá sau giảm còn 9,864 tỷ đồng; liên danh Công ty TNHH Xây dựng nhân Hòa Phát và Công ty TNHH MTV ACE Cửu Long dự thầu với giá 11,639 tỷ đồng, giá sau giảm còn 10,673 tỷ đồng.
IB2300192691-00 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trà Cú, có tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng. Dự án được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 1210/QĐ-SGDĐT ngày 16/11/2022.
So Giao duc va Dao tao tinh Tra Vinh dang lam chu dau tu nhung du an nao?-Hinh-4
 

IB2300192691-00 có giá 12,545 tỷ đồng, trích từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030. Giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; do vốn ngân sách tỉnh đối ứng.
Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”; lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi.
Theo Biên bản mở thầu đã công bố, IB2300192691-00 có 3 nhà thầu tham dự, bao gồm:
Liên danh Công ty TNHH Xây dựng thương mại Huy Nam - Công ty TNHH Xây dựng Phú Bình và Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú dự thầu với giá 12,465 tỷ đồng, giá sau giảm còn 11,019 tỷ đồng; liên danh Công ty TNHH MTV XD-TM-DV Vũ Khang - Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương dự thầu với giá 10,697 tỷ đồng; liên danh Công ty CP Tư vấn thiết kế - xây dựng Hưng Long và Công ty CP Đầu tư xây dựng Bách Việt.TV dự thầu với giá 12,505 tỷ đồng, giá sau giảm còn 11,367 tỷ đồng.
IB2300198646-00 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Tiểu Cần, có tổng mức đầu tư 6,508 tỷ đồng. Dự án được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 1205/QĐ-SGDĐT ngày 16/11/2022.
So Giao duc va Dao tao tinh Tra Vinh dang lam chu dau tu nhung du an nao?-Hinh-5
 

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, IB2300198646-00 có giá 5,361 tỷ đồng, có 8 nhà thầu tham dự, bao gồm:
Liên danh Công ty CP Tư vấn thiết kế - xây dựng Hưng Long và Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú dự thầu với giá 5,314 tỷ đồng, giá sau giảm còn 4,942 tỷ đồng; liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Toàn Hoàn Châu và Công ty TNHH Xây dựng Thuần Long dự thầu với giá 4,490 tỷ đồng; liên danh Minh Thành – Thiên Hào dự thầu với giá 5,2 tỷ đồng, giá sau giảm còn 4,575 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn xây dựng Thống Nhất dự thầu với giá 5,36 tỷ đồng, giá sau giảm còn 4,5 tỷ đồng; liên danh Hợp tác xã Xây dựng Thái Hùng và Công ty TNHH Xây dựng Nhân Hòa Phát dự thầu với giá 5,286 tỷ đồng, giá sau giảm còn 4,7 tỷ đồng; Công ty CP Kỹ thuật - tư vấn đầu tư xây dựng An Pha dự thầu với giá 4,886 tỷ đồng; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng K39 - Cần Thơ dự thầu với giá 5,093 tỷ đồng, giá sau giảm còn 5,073 tỷ đồng; Công ty TNHH Lắp đặt xây dựng Lộc Phát - Trà Vinh dự hầu với giá 5,325 tỷ đồng, giá sau giảm còn gần 4,6 tỷ đồng…
Tất cả các gói thầu nêu trên, đều đóng thầu ngày 31/8/2023; tuy nhiên đến nay đã hơn 1 tháng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh vẫn chưa công bố nhà thầu trúng…
IB2300192691-00 có giá hơn 12,545 tỷ đồng, trong khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh đang xét thầu thì hiện tại, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Trà Cú cũng có một công trình đang thi công. Song, các công trình này lại không có bảng biển thông báo.
PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ với nhà trưởng để tìm hiểu thông tin, thì được biết:
Dự án, do Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh làm chủ đầu tư, đang trong quá trình đấu thầu, chưa có kết quả (gói thầu có giá 12.545.618.180 đồng, được đăng tải ngày 21/8/2023, đóng thầu ngày 31/8/2023).
Dự án đang được tổ chức thi công tại trường, do Ban Quản lý các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư. Nhà trường có nhận được thông tin, nhưng không đầy đủ.
Đề nghị PV liên hệ với Ban Quản lý các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh (là chủ đầu tư) để được biết rõ thông tin về dự án”.
Liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh, PV cũng nhận được câu trả lời:
"Dự án Đầu tư xây dựng - đang tổ chức thi công tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Trà Cú (như hình ảnh PV ghi nhận). Công trình thuộc Dự án Ban Quản lý các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư; sau khi thi công hoàn thành, sẽ bàn giao cho nhà trường tiếp nhận và quản lý sử dụng. Nhà trường sẽ thông tin cho chủ đầu tư dự án được biết những phản ánh của người dân; đồng thời đề nghị Báo Tri thức và Cuộc sống liên hệ với chủ đầu tư để được trao đổi, cung cấp thông tin chính thức".
Điều này, có thể hiểu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Trà Cú, không biết ai đang làm gì trong chính "ngôi nhà" của mình hay không?
Và nếu như, Ban Quản lý các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh đang thực hiện thi công, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Trà Cú; vậy thì, Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trà Cú, có tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng của Sở Giáo dục và Đào tạo, sẽ thực hiện những gì?...
Thục Anh

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN