Trà Vinh: Cận cảnh công trình chỉnh trang bờ kè sông Long Toàn

Dự án Chỉnh trang Bờ kè Sông Long Toàn được UBND thị xã Duyên Hải phê duyệt theo Quyết định 983/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Hệ thống mua sắm công quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án Chỉnh trang Bờ kè Sông Long Toàn do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải làm chủ đầu tư có 4 lần công bố Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm: PL2300057680-01 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chỉnh trang Bờ kè Sông Long Toàn; PL2300057680-00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chỉnh trang Bờ kè Sông Long Toàn; PL2300052703-00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chỉnh trang Bờ kè Sông Long Toàn; PL2300052361-00 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chỉnh trang Bờ kè Sông Long Toàn.
Tra Vinh: Can canh cong trinh chinh trang bo ke song Long Toan
 Dự án Chỉnh trang Bờ kè Sông Long Toàn do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải làm chủ đầu tư  . Ảnh Minh Nhí

Tại PL2300057680-01 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chỉnh trang Bờ kè Sông Long Toàn công bố 24/7/2023 có 7 gói thầu liên kết gồm: Gói thầu số 11: Di dời cây xanh; Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình Chỉnh trang Bờ kè Sông Long Toàn; Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Gói thầu số 06: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu; Gói thầu số 10: Bảo hiểm xây dựng công trình.
Tra Vinh: Can canh cong trinh chinh trang bo ke song Long Toan-Hinh-2
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Trong đó Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình Chỉnh trang Bờ kè Sông Long Toàn (IB2300081618-00) do Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Trọng Tiến mời thầu, hình thức đấu thầu (đấu thầu rộng rãi), hình thức dự thầu (đấu thầu qua mạng), phương thức lựa chọn nhà thầu (Một giai đoạn một túi hồ sơ). Công ty CP đầu tư xây dựng Bách Việt.TV "một mình một ngựa" trúng thầu với giá 15.254.309.635 đồng (giá gói thầ 15.327.859.984 đồng, tiết kiệm 73,5 triệu đồng khoảng 0,4%).
Tra Vinh: Can canh cong trinh chinh trang bo ke song Long Toan-Hinh-3
Công ty CP đầu tư xây dựng Bách Việt.TV "một mình một ngựa" trúng thầu với giá 15.254.309.635 đồng. Ảnh Minh Nhí

Công ty CP đầu tư xây dựng Bách Việt.TV có địa chỉ tại quốc lộ 54, ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Thành lập năm 2016, tham gia mạng đấu thầu quốc gia tháng 7/2016. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Hà với chức danh giám đốc. Công ty đã tham gia 115 gói trúng 73 gói, trượt 35 gói, 9 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 1.380 tỷ đồng (với vai trò nhà thầu độc lập 460,063 tỷ đồng, với vai trò nhà thầu liên danh 919,733 tỷ đồng).
Dưới đây là một số hình ảnh công trình Chỉnh trang Bờ kè Sông Long Toàn do Công ty CP đầu tư xây dựng Bách Việt.TV đang thực hiện :
Tra Vinh: Can canh cong trinh chinh trang bo ke song Long Toan-Hinh-4
 Ảnh Minh Nhí
Tra Vinh: Can canh cong trinh chinh trang bo ke song Long Toan-Hinh-5
 Nhà thầu đang tích cực thực hiện gói thầu. Ảnh Minh Nhí
Tra Vinh: Can canh cong trinh chinh trang bo ke song Long Toan-Hinh-6
 Ảnh Minh Nhí
Tra Vinh: Can canh cong trinh chinh trang bo ke song Long Toan-Hinh-7
 Ảnh Minh Nhí
Tra Vinh: Can canh cong trinh chinh trang bo ke song Long Toan-Hinh-8
Ảnh Minh Nhí 
Tra Vinh: Can canh cong trinh chinh trang bo ke song Long Toan-Hinh-9
Ảnh Minh Nhí 
Tra Vinh: Can canh cong trinh chinh trang bo ke song Long Toan-Hinh-10
Ảnh Minh Nhí 
Tra Vinh: Can canh cong trinh chinh trang bo ke song Long Toan-Hinh-11
Một số hạng mục đã hoàn thành . Ảnh Minh Nhí
Tra Vinh: Can canh cong trinh chinh trang bo ke song Long Toan-Hinh-12
 Ảnh Minh Nhí
Tra Vinh: Can canh cong trinh chinh trang bo ke song Long Toan-Hinh-13
 Ảnh Minh Nhí
Tra Vinh: Can canh cong trinh chinh trang bo ke song Long Toan-Hinh-14
 Ảnh Minh Nhí
Thục Anh - Minh Nhí

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN